Upravljanje lancima snabdevanja

Upravljanje lancima snabdevanja

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je istraživanje ključnih pitanja vezanih za dizajniranje i upravljanje industrijskim lancima nabavke.

Po završetku programa predmeta studenti će biti u stanju da:

– Opišu i objasne osnove lanca nabavke

– Opišu blokove mreže lanca nabavke

– Objasne glavne funkcije lanca nabavke

– Objasne glavne poslovne procese u lancu nabavke

– Opišu mere performansi lanca nabavke

– Opišu strateške, taktičke i operativne odluke u mrežama lancima snabdevanja

– Objasne funkcionalnost, način rada i korišćenja i module softvera za praćenje lanca nabavke (ERP, WMS, TMS) i okruženju Industrije 4.0

– Navedu ulogu internet tehnologije i elektronske trgovine u poslovanju lancima snabdevanja

– Opišu principe, algoritme i primenu mašinskog učenja oblasti upravljanja lancima nabavke

– Objasne ulogu i način primene Barcode i RFID tehnologije u prikupljanju podataka i praćenju roba (zaliha) u lancu nabavke

– Izračunaju mere performansi, kao što su troškovi/dobit

– Analiziraju tehničke aspekte ključnih komponenti u upravljanju lancima nabavke

– Koriste Markovljev lanac pri modeliranju lanca nabavke

– Objasne optimizaciju modela lanca nabavke (LP, ILP, MILP, GA, Constraint programiranje)

– Demonstriraju simulaciju u planiranju lanca snabdevanja i donošenja odluka

Teorijska nastava

Definicija lanca nabavke. Lanci nabavke i Industrija 4.0. Glavne funkcije lanca nabavke. Tri toka lanca nabavke. Kompleksnost lanaca nabavke. Arhitektura lanaca nabavke. Izgradnja blokova mreže lanca nabavke. Vrste lanaca nabavke i primeri. Poslovni procesi u lancima nabavke i njihova integracija. Konceptualni modeli procesa u lancima nabavke. Uvod u upravljanje lancima nabavke. Strateške, taktičke i operativne odluke u lancima nabavke. Upravljanje kvalitetom u lancima nabavke. Performanse lanca nabavke. Merenje performansi. Izbor dobavljača i izvori snabdevanja. Upravljanje odnosima sa kupcima. Razvoj i implementacija partnerstva u lancima nabavke. Modeli matematičkog programiranja za planiranje lanca nabavke, projektovanje i optimizaciju. Modeliranje performansi lanaca nabavke (Markovljev lanac). Primena tehnika mašinskog učenja u modeliranju i predikciji, formulaciji i prezentaciji problema. Regresiona analiza. Veštačke neuronske mreže. Primena u logistici, transportu i lancima nabavke. Opis Barcode, RFID i NFC tehnologije i primena za praćenje robe (zaliha) u okviru lanaca nabavke. Mogućnosti omplementacije NFC tehnologije na Android platformu. E-lanac nabavke. E-trgovina. E-logistika. Informacioni sistemi za podršku i unapređenje poslovnih procesa u e-lancima nabavke.

Praktična nastava

Unapređenje performansi lanca nabavke. Neke od tehnika poboljšanja lanca nabavke (QR -Quick Response; VMI – Vendor Managed Inventory). Softveri (ERP, WMS, TMS) za upravljanje lancima nabavke. Opis načina rada, funkcionalnosti, arhitekture, protoka podataka i načina korišćenja. Primeri primene softvera na realnim sistemima u okruženju Industrije 4.0. Primena softvera za matematičko programiranje. Primeri primene veštačkih neuronskih mreža u Matlab-u. Simulacija u planiranju lanca nabavke i donošenja odluka. Najbolja praktična rešenja lanaca nabavke.