Predavači

Master 4.0 programi su kvalitetni ne samo zbog programa koje nude, već i zbog sinergije koja nastaje kroz saradnju najboljih domaćih i stranih univerziteta i uspešnih digitalnih kompanija. Iz ovog skupa na mesta predavača stižu odabrani naučnici i stručnjaci koji studentima prenose kako teorijska tako i praktična znanja.

Predavači sa univerziteta

Aleksandar Kartelj

Programiranje za umetnike 2

Aleksandra Jovanić

Stručna praksa 3 – Dizajn karaktera

3D modelovanje 1

3D modelovanje 2

Anja Bukurov

Programiranje za umetnike 1

Programiranje za umetnike 2

HTML5 i JavaScript za video igre

Biljana Mitrović

Uvod u studije video-igara

Irena Ristić

Razvoj kreativnih timova

Irina Subakov

Dramaturgija video-igara

Ivan Pravdić

Dramaturgija video-igara

Dramaturgija video igara

Dramaturgija i igra

Julijana Protić

3D animacija karaktera

Stručna praksa 3 – 3D animacija

3D animacija

Marko Stojanović

Žanrovsko dizajniranje zvuka za video-igre

Dramaturgija zvuka

Tehnologija i tehnika kreiranja i implementacije zvuka za video- igre

Audio-produkcija u video-igrama 1

Stručna praksa 3 – Alati

Stručna praksa 2 – Dizajn video igara 2

Audio-produkcija u video-igrama 2

Milan Čugurović

Arhitektura i alati za video igre

Digitalna obrada zvuka i slike

Digitalni zapis podataka

Milena Vujošević Janičić

Programiranje za umetnike 1

Milica Kočović de Santo

Marketing i preduzetništvo u industriji video-igara

Marketing i preduzetništvo u kreativnim industrijama

Miloš Milošević

Razvoj kreativnih timova

Miroslav Marić

Arhitektura i alati za video igre

Digitalni zapis podataka

Nina Mihaljinac

Marketing i preduzetništvo u industriji video-igara

Marketing i preduzetništvo u kreativnim industrijama

Rastko Ćirić

3D animacija

Saša Malkov

Digitalna obrada zvuka i slike

HTML5 i JavaScript za video igre

Svetlana Savić

Razvoj zvuka u video-igrama

Audio-produkcija u video-igrama 1

Audio-produkcija u video-igrama 2

Predavači iz inostranstva

Angeliki Malakasioti
University of Thessaly, Volos, Grčka

3D modelovanje

Danilo Babin

3D računarska grafika

Irena Galić
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska

3D računarska grafika

Michail Panagopoulos
Ionian University, Krf, Grčka

Vizuelno programiranje

Petia Ivanova Radeva
Universitat de Barcelona, Barselona, Španija

Vizuelno programiranje

Zlatan Car
Tehnički fakultet, Rijeka, Hrvatska

Sistemi virtualne realnosti