Stručna praksa 2 – Dizajn video igara 2

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Studenti se nastavljaju sa naprednijim fazama rada na video igrama i njihovu produkciju i plasiranje. Praktično usvajanje znanja neophodnih za razumevanje procesa kreiranja video igre kroz participaciju i grupno angažovanje.

Studenti su sposobni da artikulišu glavne metodologije u oblasti produkcije video igara, analiziraju prakse, trendove i produkcione cikluse i kreiraju sopstvenu video igru.

1. Struktura tima za kreiranje video igara, posao dizajnera igara.
2. Strategije i metode razvoja igre. Planiranje projekta.
3-4. Dizajn i obrada zvuka za video igru. Nastavak rada na igri.
5. Modeli monetizacije video igre. Nastavak rada na igri.
6-9. Analiza okvira igre – Uvod, Opisni nivo, Dinamički nivo, Kulturološki nivo. Rad na prototipu igre.
10. Nastavak rada na igri.
11. Marketing i promo materijal igre. Nastavak rada na igri.
12. Gejmifikacija u edukaciji. Nastavak rada na igri.
13-15. Revidiranje i završetak rada na beta verziji projekta video igre. Kritičke radionice.