Audio-produkcija u video-igrama 2

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Upoznavanje i savladavanje tehnika rada u programima FMOD Studio i Unity engine u cilju kreiranja praktičnog zadatka (funkcionalne demo scene video-igre) koji podrazumeva rad sa muzikom, zvukovima i dijalozima. Cilj je da budući dizajneri video-igara steknu širi uvid u funkcionisanje audio-sadržaja u video-igrama, što će pospešiti njihovu kreativnost, inventivnost i razmišljanje pri razvoju video-igara.

Nakon ovog programa studenti treba da steknu veštine rada: sa interaktivnom muzikom i da uspešno primenjuju različite tehnike implementacije; sa interaktivnim zvukom i da uspešno primenjuju različite tehnike implementacije; sa interaktivnim dijalozima i da uspešno primenjuju različite tehnike implementacije; u programima FMOD Studio i Unity.

1. Interaktivna muzika – rad u programu FMOD Studio (viši nivo): a) Upoznavanje sa tehnikama komponovanja za video-igre (horizontal resequencing, vertical remixing); b) Upoznavanje sa tehnikama implementacije/programiranja muzike; v) Projekat interaktivne muzike koji podrazumeva organizaciju postojećih audio-traka (stemova) prema određenom scenariju video-igre, služeći se različitim tehnikama implementacije.
2. Interaktivni zvukovi – rad u programu FMOD Studio (viši nivo): a) Tehnike kreiranja zvukova u video-igrama (ambijentalni zuvkovi, koraci, loops, trigger sounds, itd.); b) Organzacija audio-fajlova (eksportovanje, imenovanje); v) Upoznavanje sa tehnikama implementacije/programiranja zvukova (loops, multi instruments, randomizacija, parametri, itd.).
3. Interaktivni dijalozi – rad u programu FMOD Studio (viši nivo): a) Tehnike obrade glasa
b) Organzacija audio-fajlova (eksportovanje, imenovanje); v) Implementacija dijaloga.
4. Kreiranje funkcionalne demo scene u video-igri – rad u programu FMOD Studio i Unity engine (viši nivo): a) FMOD/Unity integracija (povezivanje FMOD projekta sa Unity projektom)
b) FMOD Studio prejekat treba da sadrži muziku, zvučne efekte i dijaloge; v) Unity projekat podrazumeva dodavanje event-ova, korišćenje skripti, trigger zona, itd; g) Povezivanje FMOD Studio i Unity putem opcije live update, radi miksovanja projekta u toku testiranja video-igre (real time mixing).
U zavisnosti od stručne spreme studenata, kao i uslova za rad, ovaj deo preograma može da obuhvata rad u softveru za audio -produkciju, rad sa zvučnim bibliotekama kao i studijsko snimanje.