3D modelovanje 2

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno kreiranje naprednih digitalnih trodimenzionalnih modela – sa posebnim osvrtom na razvoj dizajna modela, građenja optimalne topologije za video igre.

Studenti ovladavaju naprednijim konceptima i logikompoligonalnog modelovanja u 3D aplikacijama za primenu u video igrama. Osposobljeni su zasamostalno kreiranje digitalnih modela i njihov razvoj u različitim metodologijama i tehnološkim uslovima, nezavisno od konkretnog softvera u kome se realizuje nastava

1-3. Modelovanje rekvizita, vozila i drugih čvrstih objekata. Primena alata za poligonalno modelovanje, optimalna upotreba i brzo kreiranje geometrija. Kreiranje kompleksnih objekata od primitivnih. Kreiranje tekstura od fotografija. Normal mapiranje.
4-7. Razvoj i modelovanje okruženja (environment).Kreiranje inicijalnih tekstura. Osnovna struktura. Materijalizacija. Osvetljavanje.
8-13. Modelovanje bipedalnog i kvadripedalnog karaktera. Topologija modela, tela, glave i detalja lica. Niskopoligonalni i visokopoligonalni model.
14-15. Rad na projektu, konsultacije, kritičke radionice.