Principi zvuka i muzike u kompjuterskim igrama II

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Upoznavanje studenata sa specifičnostima interaktivne muzike i zvuka. Savladavanje tehnika rada u programima FMOD Studio i Unity engine u cilju kreiranja praktičnog zadatka (funkcionalne demo scene video-igre) koji podrazumeva rad sa muzikom, zvukom i dijalozima. Cilj je da se stekne širi uvid u raznolikost i funkcionisanje audio-sadržaja u video-igrama, što će studentima pomoći pri razvoju video-igara i pospešiti njihovu kreativnost i samostalnost.

Nakon ovog programa studenti treba da steknu veštine rada sa interaktivnom muzikom, zvukom i dijalozima i da uspešno primenjuju različite tehnike implementacije u programima FMOD Studio i Unity engine. Treba da budu u stanju da naprave kratku interaktivnu kompoziciju služeći se različitim tehnikama komponovanja.

Teorijska nastava

Tehnike komponovanja muzike za video-igre (horizontal resequencing, vertical remixing); tehnike implementacije/programiranja muzike; tehnike dizajna zvuka u video-igrama (loops, trigger sounds, rez-scene, itd.); tehnike implementacije/programiranja zvuka (loops, multi instruments, randomizacija, parametri, itd.); tehnike obrade glasa; rad sa zvučnim bibliotekama; organizacija audio-fajlova (konvencije eksportovanja i imenovanja)

Praktična nastava

Rad sa interaktivnom muzikom; kritičko slušanje i analiza; rad u softveru za audio-produkciju (Reaper, Cubase i tome sl.); rad sa virtuelnim instrumentima; MIDI programiranje; snimanje glasa (dijaloga) i zvuka; praktične vežbe koje podrazumevaju izradu kratke interaktivne kompozicije; izradu FMOD Studio projekta služeći se različitim tehnikama implementacije muzike i zvuka; izradu funkcionalne demo scene u video-igri koristeći programe FMOD Studio i Unity engine koja podrazumeva uspešnu implementaciju muzike, zvuka i dijaloga; real time mixing