Estetika modaliteta kreativnog mišljenja

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Upoznavanje studenata sa ključnim estetičkim idejama avangardnog pristupa kreativnom mišljenju i istraživanju, kao i razumevanja estetike kao suštinskog oblika kulturne i društvene komunikacije kroz stvaralaštvo. Cilj ovoga ispitivanja jeste sposobnost studenta da kontinuirano razvija sopstveni proces kreativnog mišljenja i njegove estetičke artikulacije.

Razumevanje i sposobnost razvijanja različitih modaliteta kreativnog mišljenja kao i estetičke artikulacije kreativnog procesa u novo saznanje kao inovativne društveno – kulturne vrednosti.

Teorijska nastava

Predavanja iz oblasti avangardnih i savremenih ideja o estetičkom i kreativnom pristupu artikulaciji inovativnom procesu stvaralaštva, kao i evolutivnog razvoja kreativnog mišljenja

Praktična nastava

Praktična nastava se odvija kroz rad na istraživačkom seminaru. Teme se određuju po izboru svakog studenta, a u skladu sa individualnim sklonostima prema različitim oblastima kreativnih industrija. Pri tome, akcenat će biti na estetičkoj komunikaciji ishoda procesa kreativnog mišljenja.