Principi zvuka i muzike u kompjuterskim igrama I

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Obavezni

Kratki program studija: Razvoj kompjuterskih igara obavezni

Upoznavanje studenata sa industrijom video-igara sa posebnim fokusom na razvoj i estetiku muzike i zvuka kroz kompjuterske generacije. Studenti treba da se upute u raznolikosti uloga i tipova muzike i zvuka u video-igrama. Treba da se stekne uvid u organizaciju tima koji se bavi razvojem video-igara sa posebnim fokusom na audio-tim.

Nakon ovog programa studenti treba:
– da steknu uvid u razvoj industrije video-igara sa posebnim fokusom na muziku i zvuk
– da budu upoznati sa svim tipovima interaktivne muzike i zvuka u video-igri
– da uspešno primenjuju stečeno znanje i da kritički posmatraju i analiziraju muziku i zvuk u video-igrama
– da steknu osnove poznavanja softvera za implementaciju audio-sadržaja

Teorijska nastava

1) Istorijat video-igara; preteče interaktivne muzike; progres i estetika muzike u video-igrama kroz kompjuterske generacije; surround sound tehnologija; preteče savremenih sistema za interaktivni audio; video-igre za mobilne konzole/telefone; online video-igre; VR (virtuelna relanost); AR (augmentirana realnost); savremene tehnologije audio-produkcije u video-igrama
2) Linearni i nelinearni medjiji; uticaj tradicionalnih medija i umetnosti na razvoj video-igara
3) Industrija video-igara; organizacija tima i projekta; audio-tim; proces stvaranja video-igre; dokumentacija

Praktična nastava

4) Klasifikacija audio-sadržaja u video-igrama; upoznavanje sa tehnikom pravljenja muzike i zvuka za video-igre; analiza muzike i zvuka u video-igrama; upoznavanje sa softverom za obradu interaktivnog audio-sadržaja (audio middlware); upoznavanje sa softverom za razvoj video-igara (game engine)