Tehnologija i tehnika kreiranja i implementacije zvuka za video- igre

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Kratki program studija: Zvuk u video-igrama obavezni

Sticanje veština kreiranja i implementacije zvuka kao i korišćenja softvera za obradu i implemtaciju zvuka u video-igrama.

Osposobljavanje polaznika za buduću ulogu dizajnera zvuka u industriji (timu) koja se tiče praktičnog rada.

a) Rad u softveru kao što su Reaper, Cubase i tome sl.
b) Rad sa zvučnim bibliotekama
c) Klasifikacija audio-sadržaja u video-igrama
d) Kategorizacija zvuka i dijaloga
e) Tehnike kreiranja zvukova u video-igrama
f) Tehnike obrade glasa
g) Organizacija projekata, planiranje, određivanje tehničkih zahteva
h) Razvijanje dizajna zvuka kroz faze produkcije
z) Dokumentacija vezana za zvuk, dijaloge, marketinški materijal, itd.
i) Formati fajlova i konvencije imenovanja istih
j) Lokalizacija
k) Upoznavanje sa programima FMOD Studio i Unity engine
l) Upoznavanje sa tehnikama implementacije/programiranja zvukova (loops, multi instruments, randomizacija, parametri, itd.)
m) Kreiranje funkcionalne demo scene u video-igri koristeći ova dva softvera