Stručna praksa 3 – Dizajn karaktera

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.

Studenti ovladavaju celokupnim procesom dizajniranja i oblikovanja (u 3D softveru) karaktera za primenu u video igrama.

1. Pipeline za kreiranje karaktera.
2. Koncpet karaktera. Anatomija. Pozadinska priča o karakteru.
3. Refernce i razvoj dizajna karaktera.
4. Razvoj varijacija, izbor finalnog dizajna.
5. Referntne skice za postavku modelovanja.
6. Modelovanje niskopoligonalnog karaktera. Neutralna poza. Proporcije modela.
7. Primena alata i dodatne tehnike vezane za topologiju karaktera.
8. Dodavanje poligona, prelazak na visokopoligonalni model.
9. Dodavanje detalja na visokopoligonalnom modelu.
10. UV mapiranje karaktera.
11. Kreiranje nabora i finih neravnina.
12-15. Rad na projektu – finalna podešavanja, materijalizacija, render, konsultacije, kritičke radionice. Priprema portfolia.