Vizuelno programiranje

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Predmet uvodi studente u osnovne koncepte vizuelnog programiranja u okviru razvojnog okruženja Unity 3D primenom C# programskog jezika. Studenti se upoznaju sa tipovima podataka, promenljivama, upravljačkim strukturama, ulazno-izlaznim instrukcijama, osnovnim strukturama podataka, i osnovnim elementima objektno-orijentisanog (OO) programiranja: objektima, klasama, metodama i nasleđivanjem. Kroz kreiranje sopstvene 2D i 3D igre student ovladava osnovama sintakse i semantike C# programskog jezika i osposobljava se za kreiranje neophodnih elemenata u alatu Unity 3D koje svaka video igra treba da sadrži.

Poznavanje osnovnih procesa rada softverskog okruženja Unity 3D.
Poznavanje organizacije C# programa: tipova podataka, promenljivih, uslovnih iskaza, petlji i nizova.
Studenti su savladali i koriste OO koncepte i principe jezika C#: klase, metode, objekte i nasleđivanje.
Studenti su osposobljeni da kreiraju proste 2D i 3D igre primenom softverskog okruženja Unity 3D i C# skripti.

Teorijska nastava

1. Uvod u video igre i digitalne sisteme,
2. Uvod u programiranje video igara,
3. Osnovi razvojnog okruženja Unity 3D,
4. Kreiranje projekta, scene i objekata,
5. Uvod u C#,
6. Gradivni blokovi Unity 3D skriptinga,
7. Promenljive i komponente,
8. Donošenje odluka (logičke operacija i uslovni iskazi),
9. Petlje,
10. Liste i nizovi,
11. Kolekcije,
12. Metode,
13. Klase,
14. Objektno-orijentisano razmišljanje,
15. Nasleđivanje,
16. Detekcija i korigovanje grešaka,
17. Kreiranje igre: od ideje do implementacije,
18. Upravljanje u igri,
19. Nivoi,
20. Osnovi korisničkog interfejsa,
21. Poeni,
22. Kretanje i sudari.

Praktična nastava

Primena softverskog alata Unity 3D i C# programskog jezika za kreiranje jednostavnih 2D i 3D video igara. Rad na vežbama podrazumeva primenu stečenih znanja u cilju razvoja video igre.