Elementi vizuelnog koncepta

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Obavezni

Kratki program studija: Razvoj kompjuterskih igara obavezni

Usvajanje znanja i veština vezanih za karakteristike i zahteve kreiranja vizuelnog koncepta u produkciji video igara. Upoznavanje sa dizajnom kreativnog koncepta, skica, stilova, vizuelnih standarda, grafičkih elemenata i korisničkog interfejsa. Cilj je podsticanje studenata na razmišljanje o uslovljenosti i povezanosti koncepta, funkcionalnosti i estetike.

Obučenost studenta da na osnovu stečenih znanja o kreativnom konceptu, funkcionalnosti i pravilima estetike kreira vizuelno zaokruženo grafičko rešenje jednostavne video igre. Ovim student dobija formiranu osnovu za rad u timu, dalji razvoj ili eventualno uže usmerenje na polju produkcije video igara.

Teorijska nastava

1. Uvod u art direkciju i vizuelni koncept.
2. Grafičke i tehničke specifikacije.
3. Razlike i sličnosti sa dizajnom za štampu.
4. Elementi vizuelnog identiteta i estetskih standarda.
5. Kreiranje skica i prezentacija koncepta (storyboarding).
6. Kreiranje ekrana.
7. Dizajn i funkcionalnost elemenata grafičkog interfejsa.

Praktična nastava

Svaku od tematskih jedinica prati zadatak koji zahteva praktičnu primenu usvojenih znanja. Projekti tokom semestara su:

1. Kreiranje skica i koncepta video igre.
2. Definisanje vizuelnih standarda (stilova, ilustracije, kolor palete, tipografije i sl.).
3. Dizajn karakterističnih ekrana.
4. Definisanje i dizajn elemenata grafičkog/korisničkog interfejsa.
5. Prezentacija grafičkog rešenja.