Stručna praksa 3 – 3D animacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Praktično usvajanje naprednih znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju animacija za produkciju video igre.

Studenti ovladavaju celokupnim procesom animacije za različite primene u video igrama.

1. Osmišljavanje projektnih zadataka u kontekstu realizacije video igre za završni rad.
2-5. Istraživanje Priprema animatika. Rigovanje i animacija gotovih modela.
6.-11. Prilagođeno individulanim konceptima, iterativni rad na izradi animacija. Render sekvenci.
12-15. Završetak rada na animacijamai pripremaeksportovanjaza igru.