Karakter animacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Predmet ima za cilj da studente upozna sa znanjima i veštinama promišljanja i stvaranja u duhu karakter animacije – da pokrenu i daju život karakterima i njihovom odnosu, razumeju mehaniku pokreta, razviju osećaj za tajming (procenu trajanja i brzine pokreta), nauče proces i tehnologiju pravljenja animirane celine, do pribaviti elemente modeliranja trodimenzionalnih oblika i njihovu daljnju manipulaciju u animaciji i da se upoznaju sa istorijom animacije.

Studenti razumeju i znaju da primene različite vrste pokreta iz prirode. Nakon završetka predmeta Karakter animacija, studenti su sposobni da stvaraju i animiraju trodimenzionalne modele.

Teorijska nastava

Uvod u karakter animaciju (osnovni pojmovi i terminologija), ciklus hodanja dvonošca, trčanje dvonošca, ciklus hodanja sa četiri noge, principi kretanja životinja, ciklusi u prirodi, efekti, vokalizacija, deformacija anticipacija pokreta, let ptice. FK (forward kinematic) i IK (inverse kinematic).

Praktična nastava

Uvod u 3D softver, hijerarhija skeletnog sistema u 3D softveru, animacija postupkom ekstrema (keyframes), rotacije i mere (squash and stretch), modeliranje linija i oblika, modeliranje datog karaktera, torzo, ekstremiteti, glava: oči, usne, uho, digitalna skulptura, elementi 3D materijalizacije, skeletni sistemi i odabir atributa, riging, skinning, skin, binding.