Marketing i preduzetništvo u industriji video-igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Kratki program studija: 3D dizajn za video-igre obavezni

Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijama i praksama kreativnih industrija i osposobi ih da preduzimaju inovativne i kreativne inicijative u civilnom i privatnom sektoru, budu aktivni učesnici u savremenim sistemima profitnoi neprofitno orijentisane produkcije i distribucije digitalnih medijskih proizvoda i usluga uz punu svest o ulozi i odgovornosti kreativnih industrija u društvu (proizvodnja vrednosti i značenja, doprinos društveno-ekonomskom razvoju).

Studenti će poznavati mogućnosti primene novih digitalnih medija u marketinškim komunikacijama; poznavaće proces menadžmenta i produkcije proizvoda i usluga kreativnih industrija; poznavaće principe preduzetništva (tržišnog delovanja) umetnika-preduzetnika, malih i srednjih preduzeća koja proizvode polu-javna dobra (sadržaje kao simboličke proizvode i usluge); biće upoznati sa savremenom problematikom zaštite autorskih i srodnih prava (copyright, copyleft, creative commons); upoznaće se sapraktičnim politikama razvoja kreativnih industrija u zemlji i svetu; poznavaće političku i ekonomsku istoriju kreativnih i kulturnh industrija; poznavaće procese marketing nastupa (profitno, neprofitno orijentisanih organizacija) distribucije i kanala marketinga u kreativnim i kulturnim industrijama.

Teorijska nastava obuhvata tri oblasti:1.preduzetništvo u novim medijima (kreiranje brenda, izrada biznis plana, upravljanje ljudskim reursima); 2. politike razvoja kreativnih industrija (kreativni klasteri, kreativni gradovi, kreativna klasa, zaštita autorskih i srodnih prava – copyright, copyleft, creative commons); 3. marketing u kreativnim industrijama (politička i ekonomska istorija kulturnih i kreativnih indusrija, primena komercijalnog, socijalnog i neprofitnog marketinga u kulturnim i kreativnim industrijama, marketing proces, kampanja i njene faze). U okviru drugih oblika nastave studenti će se upoznati sa: primerima dobre prakse vezanim za uspešne markerinške strategije i oblast kreativnih, posebno gejming industrije; procesom proizvodnje proizvoda i usluga kreativne industrije (digitalne platforme, softveri, video igre i sl) i strateškim dokumentima vezanim za razvoja kreativne industrije.