3D modelovanje 1

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno kreiranje jednostavnih digitalnih trodimenzionalnih modela – od ideje, oblikovanja u različitim okruženjima i transformisanja, do izrade finalnog projekta i renderinga.

Studenti ovladavaju ključnim konceptima i opštom logikom modelovanja u 3D aplikacijama, poligonalno i NURBS modelovnje. Osposobljeni su zasamostalno kreiranje digitalnih modela i njihov razvoj u različitim metodologijama i tehnološkim uslovima, nezavisno od konkretnog softvera u kome se realizuje nastava.

1. Softveri za digitalno modelovanje, oblasti primene, osnovni koncepti rada u 3D softveru Maya;
2.Upoznavanje sa interfejsom, osnovnim objektima i komponenatama, navigacijom, alatima za manipulaciju objektima;
3. Editori, hijerarhija objekata, parentovanje, duplikacija;
4. Osnove poligonalnog modelovanja, poligonalna geometrija, komponente, ekstrudiranje i osnovni alati za poligonalno modelovanje;
5. Napredniji alati za poligonalno modelovanje, optimalna geometrija i niskopoligonalni modeli;
6. Optimizacija modela, otklanjanje nedostataka geometrija, deformeri
7. Osnove NURBS modelovanja, primena i primeri;
8-9. Realizacija prvog modela, konsultacije, kritičke radionice;
10. Materijalizacija objekata, šejderi, teksture;
11. UV mapiranje, dodatni alati;
12. Osvetljavanje i kamera;
13. Rendering, pripreme za produkciju;
14-15. Rad na finalnom projektu, konsultacije, kritičke radionice