Programiranje za umetnike 2

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Unapređivanje programerskih sposobnosti kroz upoznavanje sa objektno orijentisanim stilom programiranja i biblioteke za razvoj igara.

Studenti ovladavaju naprednijim tehnikama skript programiranja kroz programski jezik Pajton, uključujući i tehnike objektno orijentisanog programiranja, sa akcentom na primene u razvoju igara i kroz biblioteku Pygame. Studenti su osposobljeni da samostalno prave jednostavne igre i da pomoću preporučene i druge literature samostalno dalje napređuju svoja znanja u toj oblasti.

1. Uvod u OO programiranje – klase, objekti, metodi;
2. Uvod u OO programiranje – nasleđivanje;
3. OO programiranje u Pajtonu;
4. Algoritmi sa primenama u razvoju igara, obrada slika i zvuka;
5. Algoritmi sa primenama u razvoju igara, obrada kretanja;
6. Konsultacije;
7. Biblioteka Pygame, instalacija, podešavanja, osnovni objekti;
8. Biblioteka ygame, ugneždene petlje, petlje u igri i petlje za podržavanje događaja;
9. Biblioteka Pygame, primer igre 1;
10. Biblioteka Pygame, primer igre 2;
11. Konsultacije;
12. Organizacija koda kod jednostavnih igara (Pajton i Pygame);
13. Testiranje i debagovanje programa;
14. Upoznavanje sa jezicima Lua i Java skript;
15. Konsultacije