HTML5 i JavaScript za video igre

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Oblast

Ostalo

Upoznavanje sa osnovnim veb-tehnologijama i tehnikama za programiranje igara za veb.

Studenti ovladavaju ključnim savremenim veb-tehnologijama, a pre svega osnovnim elementima jezika HTML5, CSS i JavaScript. Studenti su osposobljeni da samostalno prave jednostavne video igre za veb i da pomoću preporučene i druge literature samostalno dalje unapređuju svoja znanja u toj oblasti.

1. Arhitektura veba: klijent-server arhitekture, koncepti i pojmovi veba, osnovi komunikacionog protokola HTTP, pojam veb-servera i veb-klijenta, komunikacija programa i veb-servera.
2. HTML kao jezik za opisivanje strukture dokumenata i DOM kao model za razumevanje i rukovanje strukturom dokumenata.
3. CSS kao jezik za opisivanje vizualne reprezentacije dokumenata.
4. Uvod u Java-skript i kontrolu DOM-a.
5. JSON – zapisivanje resursa i konfiguracije sistema.
6. HTML5 – platno za crtanje, osnovne tehnike crtanja.
7. Naprednije tehnike crtanja, putanje, krive, bitmape.
8. Konsultacije.
9. Animacija.
10. Objektno programiranje na jeziku Java-skript, opisivanje objekata.
11. „Klase“ kao šabloni objekata.
12. Interakcija sa tastaturom i mišem.
13. Kolizije i interakcije objekata.
14. Spajanje svega u celinu – pokretanje i kontrola izvršavanja.
15. Osvrt na napredne mogućnosti: 3D grafika, komunikacija i drugo.