Stručna praksa 3 – 3D modelovanje

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju naprednih 3d modela od postavljanje koncepta, preko teksturinja do finalnog modelovanja i rendera.

Studenti ovladavaju celokupnim procesom dizajniranja i oblikovanja (u 3D softveru) karaktera za primenu u video igrama.

1. Osmišljavanje projektnih zadataka u kontekstu realizacije video igre za završni rad
2-5. Istraživanje i konceptualizacija karaktera, rekvizita i okruženja (environment).
6.-11. Prilagođeno individulanim konceptima, iterativni rad na izradi modela i teksturinjau.
12-15. Završetak rada na modelima i pripremaeksportovanjaza igru.