Upravljanje poslovanjem u industriji kompjuterskih igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Upoznavanje studenata sa osnovama preduzetništva, upravljanja preduzećem, marketinga i finansija, kako bi ih stimulisali na preduzetnički način razmišljanja i osposobili da sami pokrenu i vode sopstveni biznis u oblasti kompjuterskih programa i igara, kao i da svoju ideju prezentuju potencijalnim korporativnim kupcima.

Student je osposobljen da, usvajanjem osnovnih znanja iz oblasti preduzetništva, menadžmenta, finansija, upravljanja projektima i marketinga, sopstvenu ideju za razvoj komjuterskog softvera plasira na tržištu. Student je osposobljen i da započne sopstveni biznis u ovoj oblasti, organizuje radni tim i upravlja biznisom i kreira poslovni model prilagođen kreativnoj industri, kao i da svoju ideju prezentira i valorizuje u okviru korporacije.

Teorijska nastava

– Osnovi preduzetništva, razvoj kreativnih ideja, osnovni pojmovi o inovacijama, kreiranje biznis plana.
– Osnove menadžmenta, liderstva i upravljanja timovima
– Upravljanje projektima
– Načini i izvori finansiranja preduzetničkog poduhvata
– Razvoj poslovnog modela

Praktična nastava

Vežbe su auditornog tipa i podrazumevaju izradu i prezentaciju individualnog ili timskog projekta koji predstavlja razvoj biznis ideje.