Programiranje mobilnih aplikacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Sticanje opštih znanja i posebnih veština za razumevanje koncepata mobilnog računarstva. Ovladavanje tehnologijama i alatkama za razvoj softverskih rešenja za mobilne uređaje i sisteme.

Poznavanje tehnologija za programiranje mobilnih aplikacija. Student je kompetentan da razume koncepte mobilnog računarstva i da razvija softverska rešenja za mobilne računarske sisteme.

Teorijska nastava

1. Pregled mobilnog računarstva.
2. Hardver mobilnih uređaja.
3. Komunikacioni protokoli za mobilne uređaje.
4. Programski jezici i operativni sistemi za mobilne uređaje.
5. Korisnički interfejs u mobilnim uređajima.
6. Multimedija u mobilnim uređajima.
7. Grafika.
8. Mrežni servisi.
9. Servisi bazirani na lokaciji.
10. Rad sa bazama podataka.
11. Bezbednost u mobilnim uređajima.

Praktična nastava

Vežbe se izvode u računarskoj učionici. Izrada projekta sa praktičnim i konkretnim problemom.