Digitalna animacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Obavezni

Kratki program studija: Razvoj kompjuterskih igara obavezni

Sticanje znanja za razumevanje ključnih principa digitalne animacije. Primena konkretnih tehnika digitalne animacije u produkciji kompjuterskih igara različitih žanrova.

Studenti su osposobljeni da primene stečena znanja i veštine u oblasti digitalne animacije i ostvare nastavak profesionalne karijere samostalno ili u studijima za razvoj kompjuterskih igara.

Teorijska nastava

Osnovni principi animacije, digitalna animacija i softverske mogućnosti, animacija postupkom ekstrema (keyframes), skript animacija, mogućnosti digitalizacije pokreta i primene na digitalnom modelu (motion/performance capture), sistemi čestica i animacija fluida, animacija specijalnih efekata, animacija svetlosnih parametara i virtuelne kamere, animacija zadatom putanjom (path animation).

Praktična nastava

Upoznavanje sa softverskim paketom Blender 2.82a ili novijim i Unreal Engine 4. Konkretni zadaci u formi vežbi kojima se obrađuje svaka nastavna jedinica.