3D računarska grafika

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.

Studenti su stekli osnovna znanja iz oblasti rasterske i vektorske grafike. Osposobljeni su da samostalno razvijaju aplikacije sa trodimenzionalnom grafikom korišćenjem odgovarajućih softverskih alata, primenjujući principe računarske grafike.

Teorijska nastava

Računarska grafika i geometrija kao računarske discipline. Struktura ulazno-izlaznih uređaja. Grafički hardver. Rasterska grafika. Ray-tracing algoritmi.
Matematički aparat (trigonometrija, analitička geometrija i linearna algebra). Koordinatni sistemi.
Grafika u prostoru. Osnovni objekti u prostoru. Transformacije u prostoru. Linearne transformacije (skaliranje, smicanje, rotacija, refleksija). Kompozicija i dekompozicija transformacija. Translacija i afine transformacije. Inverzne transformacije. Transformacija koordinatnih sistema.
Pogledi. Vrste prikaza (žičana struktura, senčenje, skrivene linije). Transformacije pogleda. Transformacije kamere, projekcije i viewport transformacija. Ortografska projekcija. Perspektiva.
Grafička cev. Odsecanje (clipping). Z-buffer algoritam. Preciznost.
Strukture podataka. Reprezentacija tačke, poligona i tela. Graf scene. Prostorne strukture podataka.

Praktična nastava

Crtanje osnovnih objekata sa atributima (isprekidane linije, debljina linije). Inkrementalni algoritam za crtanje kružnice i elipse. Poligoni, popunjavanje unutrašnjosti poligona i orjentacija poligona. Žičani model poliedra. Mreža poligona (polygonal mesh). Razvoj prostornih modela. Transformacije modela i pogleda. Parcijalne transformacije elemenata scene. Animirani prikaz. Korišćenje Unity platforme za razvoj 3D aplikacija.