FAQ

Zanima te Master 4.0?

Ukoliko si zainteresovan za bilo koji od Master 4.0 programa popuni polja ispod, a mi ćemo te blagovremeno obavestiti o svim važnim datumima i relevantnim informacijama vezanim za upis i početak studija. Popunjavanjem forme samo iskazuješ interesovanje i nisi u obavezi da se prijaviš na bilo koji Master 4.0 program.

Zainteresovan sam za (izaberi sve Master 4.0 programe koji te zanimaju):

Master 4.0 studije

U Beogradu i Kragujevcu.

Master 4.0 programi su izabrani na Javnom pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odluku i obrazloženje Komisije koja je odlučivala o izboru programa možete naći ovde.

Jedan konzorcijum čine Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, a drugi fakulteti Univerziteta u Kragujevcu.

Svaki pojedinačni studijski program se fokusira na određene oblasti utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta. Detalji su dostupni na strani Predmeti.

Univerzitet u Kragujevcu je u školskoj 2020/2021. upisao prvu generaciju studenata, te ove jeseni upisuje narednu. Početak programa Univerziteta umetnosti i Matematičkog fakulteta u Beogradu takođe je planiran za jesen 2021. godine.

Studije na oba Master 4.0 programa traju po tri semestra.

Nastava će se održavati u zavisnosti od potreba programa na pojedinačnim fakultetima, o čemu će studenti biti obavešteni nakon upisa.

Sve informacije o predmetima su dostupne na strani Predmeti

U programe je uključeno više od 50 nastavnika sa visokoškolskih ustanova i predavača iz privrede i iz inostranstva.

Sve informacije o kompanijama koje će delegirati svoje predavače ili organizovati programe praksi su na strani Kompanije.

Da. Svaki program podrazumeva obavljanje stručne prakse i praktičan rad. Više informacija o načinu na koji će uključene kompanije doprineti programima nađi na strani Kompanije.

Da. Svaki program traje najmanje tri semestra, kako bi se posebna pažnja posvetila pisanju master rada.

Prijava i prijemni ispit

Prijave za Master 4.0 program u Kragujevcu počeće 20. septembra 2021. godine, a u Beogradu 4. oktobra.

Ostali detalji su dostupni na strani Prijava.

Master 4.0 programe mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i zadovoljavaju kriterijume koje određuju visokoškolske ustanove koje organizuju programe. Detalji za oba programa su dostupni na strani Prijava.

Prijemni ispit za Master 4.0 program u Beogradu će biti realizovan od 11. do 14. oktobra 2021. godine, a zatim i 25. oktobra.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Prijemni ispit za Master 4.0 program u Beogradu će biti realizovan od 11. do 14. oktobra 2021. godine, a zatim i 25. oktobra.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Pri upisu na sve Master 4.0 programe će se vrednovati prosek ocena na osnovnim akademskim studijama. Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da, pod uslovom da se diploma prizna. Detalji o postupku priznavanja diploma na Univerzitetu u Kragujevcu dostupni su ovde, a na Univerzitetu umetnosti ovde

Ne postoji ograničenje u godinama za upis ovih programa.

Potrebno je da na rang listi budeš u prvih 35 studenata. 

Strani državljanin može da upiše studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, s tim što plaća školarinu za strane studente. Pored osnovne dokumentacije, potrebno je da podnese rešenje o priznavanju strane javne isprave i dokaz o poznavanju srpskog jezika.

Osobe sa invaliditetom mogu da polažu prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Da.

Finansiranje studija

Da. Za oba programa Ministarstvo prosvete je obezbedilo po 15 budžetskih mesta.

Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da. Kao što je prošle školske godine stipendirala pet studenata na Master 4.0 programu u Kragujevcu, Inicijativa „Digitalna Srbija“ će isto tako obezbediti po pet bezuslovnih stipendija na Master 4.0 programu u Beogradu za školsku 2021/2022.

Nema potrebe da podnosiš odvojenu prijavu. Pet najbolje rangiranih studenata na Master 4.0 programu u Beogradu će automatski dobiti bezuslovnu stipendiju Inicijative „Digitalna Srbija“.

Stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“ pokriva troškove školarine.

Stipendije Inicijative „Digitalna Srbija“ su bezuslovne. To znači da nakon programa nećeš imati bilo kakvu obavezu prakse ili rada za neku od kompanija koje okuplja ova organizacija.