FAQ

Master 4.0 studije

U Beogradu i Kragujevcu.

Master 4.0 programi su izabrani na Javnom pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odluku i obrazloženje Komisije koja je odlučivala o izboru programa možete naći ovde.

Jedan konzorcijum čine Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, a drugi fakulteti Univerziteta u Kragujevcu.

Svaki pojedinačni studijski program se fokusira na određene oblasti utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta. Detalji su dostupni na strani Predmeti.

Univerzitet u Kragujevcu je u procesu akreditacije svog Master 4.0 programa predviđenog da počne tokom prvog semestra školske godine pred nama, dok je početak programa Univerziteta umetnosti i Matematičkog fakulteta u Beogradu planiran za 2021. godinu.

Studije na oba Master 4.0 programa traju po tri semestra.

Nastava će se održavati u zavisnosti od potreba programa na pojedinačnim fakultetima, o čemu će studenti biti obavešteni nakon upisa.

Sve informacije o predmetima su dostupne na strani Predmeti. Možeš da filtriraš predmete po oblastima ili po studijskom programu u okviru koga su dostupni.

U programe je uključeno više od 50 nastavnika sa visokoškolskih ustanova i predavača iz privrede i iz inostranstva.

Sve informacije o kompanijama koje će delegirati svoje predavače ili organizovati programe praksi su su na strani Kompanije.

Da. Svaki program podrazumeva obavljanje stručne prakse i praktičan rad. Više informacija o načinu na koji će uključene kompanije doprineti programima pronađi na strani Kompanije.

Da. Svaki program traje najmanje tri semestra, kako bi se posebna pažnja posvetila pisanju master rada.

Prijava i prijemni ispit

Prijave za Master 4.0 program u Kragujevcu počeće odmah po akreditaciji programa, a tokom zimskog semestra školske 2020/2021. godine. Ukoliko te ovaj program zanima, popuni kratku formu, a mi ćemo te blagovremeno obavestiti o datumu početka prijava i svi ostalim relevantnim informacijiama. Popunjavanjem forme se ne obavezuješ za prijavu na ovaj program.

Planirano je da se prijave za Master 4.0 u Beogradu otvore pred početak školske 2021/2022. godine.

Ostali detalji su dostupni na strani Prijava.

Master 4.0 programe mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i zadovoljavaju kriterijume koje određuju visokoškolske ustanove koje organizuju programe. Detalji za oba programa su dostupni na strani Prijava.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Datum prijemnog ispita za Master 4.0 program u Beogradu biće naknadno objavljen. 

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Datum prijemnog ispita za Master 4.0 program u Beogradu biće naknadno objavljen. 

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Pri upisu na sve Master 4.0 programe će se vrednovati prosek ocena na osnovnim akademskim studijama. Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da, pod uslovom da se diploma prizna. Detalji o postupku priznavanja diploma na Univerzitetu u Kragujevcu dostupni su ovde, a na Univerzitetu umetnosti ovde

Ne postoji ograničenje u godinama za upis ovih programa.

Potrebno je da na rang listi budeš u prvih 35 studenata. Kako se ovi programi sprovode po prvi put, ne postoje prethodni podaci o tome koliko bodova je imao poslednji primljeni student.

Strani državljanin može da upiše studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, s tim što plaća školarinu za strane studente. Pored osnovne dokumentacije, potrebno je da podnese rešenje o priznavanju strane javne isprave i dokaz o poznavanju srpskog jezika.

Osobe sa invaliditetom mogu da polažu prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Da.

Finansiranje studija

Da. Za oba programa Ministarstvo prosvete je obezbedilo po 15 budžetskih mesta.

Dodatno, Inicijativa „Digitalna Srbija“ obezbediće po pet bezuslovnih stipendija na oba Master 4.0 programa, dok će Univerzitet u Kragujevcu stipendirati dodatnih pet studenata na svom programu.

Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da. Inicijativa „Digitalna Srbija“ obezbediće po pet bezuslovnih stipendija na oba Master 4.0 programa.

Univerzitet u Kragujevcu će stipendirati dodatnih pet studenata na svom programu.

Nema potrebe da podnosiš odvojenu prijavu. Pet najbolje rangiranih studenata na svakom Master 4.0 programu automatski će dobiti bezuslovnu stipendiju Inicijative „Digitalna Srbija“.

Stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“ pokriva troškove školarine.

Stipendije Inicijative „Digitalna Srbija“ su bezuslovne. To znači da nakon programa nećeš imati bilo kakvu obavezu prakse ili rada za neku od kompanija koje okuplja ova organizacija.