3D modelovanje

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Obavezni

Kratki program studija: Razvoj kompjuterskih igara obavezni

Predmet je značajan sa aspekta izučavanja 3D modela i objekata kroz dvodimenzionalne i trodimenzionalne forme, perspektivne slike i optičke iluzije. Kroz geometrijsku analizu formi-objekata-podsklopova, savladavaju se osnovne postavke u segregaciji 3D modela.

U okviru predmeta student ovladava osnovama dizajna kroz (osmišljavanja) primenu standardnih tehnika/alata u procesu „razvoja“ 3D modela, materijalizacije i vizuelizacije okruženja.

Obučenost studenta da na osnovu stečenih veština i znanja kreira jasno definisanu i estetski vrednu kompoziciju prema zahtevima projektnog zadatka i sadržaja investitora/korisnika.

Razumevanje projektovanja različitih kompozicija i formi sa implementacijom postavljenih zahteva.

Jasno razumevanje teorijske osnove i realizacija kroz konkretne projekte.

Teorijska nastava

1. Elementi 3D/2D kompozicije;
2. Modeli prostora-prostornih struktura;
3. Geometrija/Forma;
4. Aranžiranje vizuelnih elemenata kroz različite nivoe kompozicija.

Praktična nastava

Na osnovu projektnog zadatka i zadatih parametara student „kreira“, odnosno modeluje svoj 3D model-objekat.