Programi

Master 4.0: Inteligentna analiza podataka

Zadatak studijskog programa master akademskih studija “Master 4.0 – Inteligentna analiza podataka” je da studentima pruži praktična znanja koja će im omogućiti da prepoznaju probleme koji se mogu rešiti modelima i algoritmima inteligentne obrade po-dataka, kao i da, primenom postojećih softverskih alata i paketa, implementraju rešenje. Studijski program je namenjen onima koji su prethodno stekli najmanje 210 ESPB na osnovnim i master studijama iz računarskih nauka, matematike i prirodnih nauka, inženjerskih disciplina, ekonomije i medicine, a koji žele da svoje znanje nadograde znanjima neophodnim za inteligentnu analizu podataka.

Studijski program traje tri semestra i nosi 90 ESPB. Nosilac studijskog programa je Univerzitet u Nišu, a realizuju ga pretežno nastavnici i saradnici sa Prirodno-matematičkog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. U izvođenju nastave učestvuje i veći broj nastavnika iz inostranstva i predavača iz privrede, a studentska praksa će biti realizovana u brojnim softverskim kompanijama sa kojima su potpisani ugovori o saradnji.

Obavezni predmeti

Inteligentni sistemi

Studenti se upoznaju i ovladavaju analizom, implementacijom, primenom i evaluacijom osnovnih algoritama mašinskog učenja.

Više o predmetu

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Ovladavanje osnovnim znanjima iz odabranih poglavlja matematike, neophodnih za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka.

Više o predmetu

Preduzetništvo

Prezentovati osnovne koncepte preduzetništva i preduzetničkog menadžmenta. Objasniti preduzetnički proces koji počinje identifikovanjem ideja za nove poslovne poduhvate i njihovom evaulacijom, a završava se osnivanjem novog preduzeća, kao i proces upravljanja poslovanjem tako osnovanog preduzeća.…

Više o predmetu

Razvoj desktop aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima programiranja u jeziku C# i elementima .NET okruženja koji se koriste za izradu desktop korisničkih aplikacija.

Više o predmetu

Razvoj veb aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima web programiranja u jeziku JavaScrpt i elementima Node JS razvojnog okruženja.

Više o predmetu

Izborni predmeti

Javne finansije

Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih finansija, sagledavanje značaja digitalizacije za efikasniju naplatu poreskih prihoda, ovladavanje veštinama tumačenja poreskih propisa i poreskih rešenja, osposobljavanje studenata za razumevanje i tumačenje budžeta, njegove strukture i izvršenja, ovladavanje…

Više o predmetu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena

Više o predmetu

Kompresija i zaštita podataka

Upoznavanje sa najvažnijim metodama za izvorno i zaštitno kodiranje, kao i sa osnovnim kriptografskim algoritmima i algoritmima za heširanje.

Više o predmetu

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u poslovnoj praksi. Primena stečenih znanja i veština omogućiće budućim menadžerima efikasno upravljanje različitim…

Više o predmetu

Osnovi menadžmenta

Upoznati studente sa prirodom i karakterom savremenog menadžmenta, sa njegovom strukturom i procesom i ukazati na njegov značaj za savremene organizacije i savremene uslove poslovanja. Postavljanjem svojevrsne teorijske osnove iz oblasti menadžmenta omogućiti studentima da…

Više o predmetu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.

Više o predmetu

Računovodstvo

Sticanje znanja i veština iz oblasti finansijskog računovodstva, polazeći od osnove i principa sistema dvojnog knjigovodstva, uz računovodstveno obuhvatanje sredstava, obaveza, kapitala, rashoda i prihoda, i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja – bilansa stanja i bilansa…

Više o predmetu

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Upoznavanje sa osnovnim elementima Android Studio razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj aplikacija za mobilne uređaje.

Više o predmetu

Razvoj igara

Upoznavanje sa osnovnim elementima Unity razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj igara.

Više o predmetu

Biznis planiranje

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja, sposobnosti i veština u oblasti biznis planiranja, kao i osposobljavanje studenata za uspešno rešavanje problema u praksi preduzeća, ne samo u cilju njegovog opstanka na tržištu, već i budućeg razvoja.…

Više o predmetu

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti inteligentne obrade teksta i primene dostupnih softverksih alata u obradi teksta

Više o predmetu

Ekonomika preduzeća

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje znanja o značenju i značaju preduzeća kao temeljne institucije tržišne privrede, zatim, sticanje znanja o elemenitma ulaganja u reprodukciju, njihovom trošenju iskazanom preko utrošaka i troškova, o rezultatima…

Više o predmetu

Teorija odlučivanja

Upoznavanje sa konceptima i naprednim algoritmima teorije odlučivanja i njihove primene u rešavanju realnih problema.

Više o predmetu

Finansijska analiza

Sticanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja o finansijskim izveštajima i njihovoj analizi;

Više o predmetu

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Analizirati najvažnije modele elektronskog poslovanja (EP). Objasniti glavne principe upravljanja EP. Naglasiti i objasniti strategijski značaj uvođenja EP. Objasniti strategijsku ulogu informacionih tehnologija u implementaciji EP. Prezentirati osnovna načela upravljanja infrastrukturom EP. Analizirati metodologije i…

Više o predmetu

Algoritmi i strukture podataka

Upoznavanje studenata sa osnovnim strukturama podataka, principima za njihovu efikasnu implementaciju na računaru, kao i sa osnovnim algoritmima i algoritamskim strategijama za rad sa tim strukturama.

Više o predmetu

Analiza velikih skupova podataka

Upoznavanje sa konceptom velikih i kompleksnih skupova podataka: osnovnim karakteristikama, tehnologijama i neophodnoj infrastrukturi za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka. Poseban akcenat je na razumevanju Apache Hadoop platforme kao osnove za distribuiranu obradu velikih skupova…

Više o predmetu

Bioinformatika

Upoznavanje sa protokom bioinformacija u prirodi i primenom računarskih nauka i informacione tehnologije u rasvetljavanju tih mehanizama. Klasifikacija, organizacija, predikcija i vizuelizacija bioloških podataka upotrebom bioinformatičkih tehnika

Više o predmetu