Programi

Master 4.0: Industrija 4.0

Osnovni cilj studijskog programa Master 4.0: Industrija 4.0 je obrazovanje nove generacije inženjera koji poseduju multidisciplinarne kompetencije u oblasti mašinskog inženjerstva i računarskih nauka. Tokom studija studenti stiču znanja, veštine i kompetencije u oblastima digitalizacije proizvodnih postrojenja, distribuiranog upravljanja proizvodnjom, analize podataka i organizacije neophodne za dalji razvoj i digitalizaciju industrije i njeno prilagođavanje savremenim uslovima poslovanja.

Misija ovog programa određena je potrebama nove generacije digitalizovanih proizvodnih preduzeća i njihovih lanaca snabdevanja širom sveta, ali i potrebama studenata za obrazovanjem u skladu sa načelima akademske izvrsnosti za poslove budućnosti. Vizija je da ovaj program, kao jedan od prvih na prostoru Evrope, vrlo brzo postane vodeći u regionu, a i šire.

Nakon završenih studija student stiče diplomu sa akademskim nazivom master inženjer mašinstva – informatičar. Izvodi ga 37 nastavnika i saradnika, od čega je šest iz inostranstva, uz pomoć 12 predavača iz privrede i u saradnji sa 23 poslodavca kod kojih se realizuju prakse i master rad.

Obavezni predmeti

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Cilj je da studenti ostvare sposobnost za razvoj i implementaciju inteligentnih mobilnih robota sposobnih da realizuju radne zadatke u naprednom tehnološkom okruženju, kroz hardversko-softversku integraciju, bez eksplicitnog upravljanja od strane čoveka-operatera, a u skladu sa…

Više o predmetu

Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0

Kurs uvodi koncepte, alate i principe projektovanja poslovnih modela usklađenih sa konceptom industrije 4.0 i nudi praktičan pristup za razumevanje, projektovanje i testiranje poslovnih modela.

Više o predmetu

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama mrežne organizacione strukture i ovladavanje organizacionim i menadžment veštinama u poslovnom okruženju industrije 4.0. Studenti se osoposobljavaju da planiraju, organizuju i vode u skladu sa raspoloživim resursima uz…

Više o predmetu

Statistika za automatsku analizu podataka

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz matematičke statistike.

Više o predmetu

Uvod u proizvodne sisteme

Cilj predmeta je usvajanje osnovnih koncepata proizvodnih sistema i njihove automatizacije, primena kompjuterski integrisanih tehnologija i fleksibilnih tehnoloških sistema.

Više o predmetu

Kibernetsko fizički sistemi

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine u projektovanju i implementaciji kibernetsko fizičkih sistema kroz iskustvo u ko-dizajnu mehaničkog o upravljačkog podsistema.

Više o predmetu

Algoritmi i strukture podataka

Sticanje osnovnih znanja o strukturama podataka, fundamentalnim algoritmima, analizi i strategijama konstrukcije algoritama.

Više o predmetu

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje značaja i praktičnu primenu principa i koncepata razvoja, testiranja i unapređenja interfejsa koji omogućavaju adekvatnu interoperabilnost/interakciju/kolaboraciju u kontekstu industrije 4.0.

Više o predmetu

Izborni predmeti

Uvod u bioinformatiku

Sticanje znanja o tipovima i izvorima podataka koji su na raspolaganju računarskoj biologiji, i matematičkim metodama i algoritmima koje se primenjuju u rešavanju značajnih informatičkih problema u molekularnoj biologiji.

Više o predmetu

Virtuelna realnost

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima računarske grafike, elementarnim i složenim transformacijama objekata u računarskom prostoru. Razrada osnovnih i naprednih modela upotrebe gotovih softverskih rešenja u cilju kontrole grafičkih objekata u 2D i 3D modelima koncipiranim…

Više o predmetu

Istraživanje podataka

Sticanje opštih znanja o metodama istraživanja podataka i mogućnostima njihove primene.

Više o predmetu

Mašinsko učenje

Upoznavanje sa osnovnim modelima i algoritmima mašinskog učenja, ključnim elementima njihovog dizajna i tehnikama evaluacije.

Više o predmetu

Poslovna inteligencija i poslovna analitika

Upoznavanje studenata sa poslovnom inteligencijom kao računarskom podrškom za donošenje upravljačkih odluka. Akcenat je na teorijskim i konceptualnim osnovama poslovne inteligencije, kao i komercijalnim alatima i tehnikama dostupnim za efikasnu podršku odlučivanju. Takođe, kurs ima…

Više o predmetu

Preduzetništvo i organizacione kulture

U ovom kursu student će naučiti kako kreativna ideja može postati izvodljiva poslovna prilika, jer kurs vodi studente kroz ceo proces kreiranja novog preduzetničkog poduhvata. Tokom kursa, studenti će steći znanja i veštine o strukturi…

Više o predmetu

Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Cilj predmeta je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti primene teorije igara i tehnika modeliranja strateških odluka za probleme konflikata i kooperacije međusobno nezavisnih agenata u interakciji u inženjerskim i organizacionim sistemima Industrije 4.0.

Više o predmetu

Računarska inteligencija

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu dostignuća iz oblasti Soft računarstva u cilju rešavanja raznorodnih problema i osposobljavanje za dalji rad.

Više o predmetu

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa

Cilj predmeta je da se studenti master akademskih studija upoznaju sa naprednim biološki inspirisanim tehnikama veštačke inteligencije i razviju sposobnost da te tehnike samostalno primenjuju za efektivno i efikasno optimalno terminiranje sistema i procesa. Ovaj…

Više o predmetu

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje i praktičnu primenu principa, koncepata, standarda i alata za upravljanje kvalitetom i rizikom u praksi I4.0, sa ciljem postizanja zadovoljstva svih zainteresovanih strana.

Više o predmetu

Upravljanje lancima snabdevanja

Cilj predmeta je istraživanje ključnih pitanja vezanih za dizajniranje i upravljanje industrijskim lancima nabavke.

Više o predmetu

Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Cilj predmeta je sticanje znanja za razvoj promenljive i rekonfigurabilne proizvodnje, kako bi se omogućila efikasna proizvodnja proizvoda prilagođenih kupcu uz visoku varijabilnost proizvodnje, brzo uvođenje novih proizvoda, kao i varijacije u količini proizvoda.

Više o predmetu

Industrijski internet stvari i sajber bezbednost

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine neophodne za: – razvoj pouzdanog i bezbednog industrijskog interneta stvari, – projektovanje sistema upravljanja distribuiranog na pametne uređaje (kibernetsko fizičke sisteme) i – bezbednu, pouzdanu…

Više o predmetu

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Cilj kursa je da studenti shvate transformaciju načina na koji se proizvodi dizajniraju i proizvode putem digitalne proizvodnje i dizajna (DM&D) – prelazak sa „papirnih“ procesa na digitalne procese industriji. Takođe, cilj kursa je da…

Više o predmetu

Digitalni merni sistemi

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti nove generacije metroloških sistema – digitalnih mernih sistema potrebnih za koncept digitalnog kvaliteta i planiranja inspekcije u kontekstu Industrije 4.0. Studenti treba da steknu i ovladaju novim znanjima…

Više o predmetu

Ekskvizicija podataka

– Numerička i matematička osposobljenost za analizu svakog merenja. – Projektovanje i pisanje programa za analizu merenja. – Upoređivanje analize numeričke obrade podataka i programske analize. – Primena PHP-a i JAVA SCRIPT-a.

Više o predmetu