Oblast: Mašinsko učenje

Veštačka inteligencija Univerzitet u Kragujevcu

Veštačka inteligencija

Produbljivanje znanja o metodama i tehnikama veštačke inteligencije. Osposobljavanje studenata za rešavanje zahtevnih realnih i istraživačkih problema upotrebom metoda veštačke inteligencije.
Mašinsko učenje (3) Univerzitet u Kragujevcu

Mašinsko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje i praktičnu primenu koncepata nadgledanog mašinskog učenja u domenu regresije i klasifikacije.
Obrada prirodnih jezika (2) Univerzitet u Kragujevcu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.
Duboko učenje Univerzitet u Kragujevcu

Duboko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje paradigme dubinskog učenja kao grane mašinskog učenja, koja se zasniva na predstavljanju podataka na visokom stepenu apstrakcije. Predmet…
Sistemi za podršku odlučivanju Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi za podršku odlučivanju

Upoznavanje studenata sa konceptima, teorijskim osnovama i mogućnostima sistema za podršku odlučivanju. Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja u rešavanju realnih…
Inteligentni informacioni sistemi Univerzitet u Kragujevcu

Inteligentni informacioni sistemi

Upoznavanje i ovladavanje konceptima, metodama, tehnikama i alatima poslovne inteligencije (BI), Data Science i analitike velikih količina podataka (Big Data).
Inteligentni sistemi Univerzitet u Nišu

Inteligentni sistemi

Studenti se upoznaju i ovladavaju analizom, implementacijom, primenom i evaluacijom osnovnih algoritama mašinskog učenja.
Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala Univerzitet u Nišu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.
Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema Matematički / Mašinski fakultet

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Cilj je da studenti ostvare sposobnost za razvoj i implementaciju inteligentnih mobilnih robota sposobnih da realizuju radne zadatke u naprednom tehnološkom okruženju,…
Mašinsko učenje (2) Matematički / Mašinski fakultet

Mašinsko učenje

Upoznavanje sa osnovnim modelima i algoritmima mašinskog učenja, ključnim elementima njihovog dizajna i tehnikama evaluacije.
Računarska inteligencija Matematički / Mašinski fakultet

Računarska inteligencija

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu dostignuća iz oblasti Soft računarstva u cilju rešavanja raznorodnih problema i osposobljavanje za dalji rad.
Napredno mašinsko učenje ETF / FON

Napredno mašinsko učenje

Upoznavanje sa modelima za predviđanje kada podaci nisu nezavisni, već se može eksploatisati struktura, ili se predviđati kompleksni izlazi. Razumevanje potreba za…
Neuralne mreže ETF / FON

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i…
Obrada i prepoznavanje govora ETF / FON

Obrada i prepoznavanje govora

Upoznavanje studenata sa osnovama nauke o govoru. Razumevanje osnovnih principa fonetskih i fonoloških procesa. Osposobljavanje studenata da razumeju i koriste osnovne računske…
Obrada prirodnih jezika (1) ETF / FON

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama statističke obrade prirodnih jezika. Prikaz nekih od glavnih morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema iz računarske…
Primene veštačke inteligencije ETF / FON

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite…
Tehnike i alati veštačke inteligencije ETF / FON

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.
Metode soft-kompjutinga ETF / FON

Metode soft-kompjutinga

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u…