Oblast: Analiza podataka

Analiza multimedijalnih podataka Univerzitet u Kragujevcu

Analiza multimedijalnih podataka

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblasti analize sadržaja multimedijalnih podataka uključujući analizu govora, analizu slike…
Poslovna inteligencija Univerzitet u Kragujevcu

Poslovna inteligencija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima poslovne inteligencije, strukturom i funkcijom sistema za podršku odlučivanju, strukturom i…
Obrada velikih količina podataka Univerzitet u Kragujevcu

Obrada velikih količina podataka

Upoznavanje sa osnovama skladištenja, obrade i analize velike količine podataka korišćenjem solidne matematičkih osnova i aktuelnih softverskih alata.
Veb majning Univerzitet u Kragujevcu

Veb majning

U okviru ovog predmeta studenti treba da upoznaju specifičnosti analiѕe Web dokumenta i nestruktuiranih podataka. Takođe, studenti treba da se upoznaju sa…
Odabrana poglavlja statistike Univerzitet u Kragujevcu

Odabrana poglavlja statistike

Cilj predmeta je dublje razumevanje statističkih metoda. Upoznavanje sa elementima teorije uzoraka i planiranja eksperimenata. Upoznavanje, razumevanje i adekvatna primenaanalize varijanse, regresine…
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…
Internet stvari Univerzitet u Kragujevcu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja…
Matematika za inteligentnu analizu podataka Univerzitet u Nišu

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Ovladavanje osnovnim znanjima iz odabranih poglavlja matematike, neophodnih za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka.
Istraživanje podataka Matematički / Mašinski fakultet

Istraživanje podataka

Sticanje opštih znanja o metodama istraživanja podataka i mogućnostima njihove primene.
Poslovna inteligencija i poslovna analitika Matematički / Mašinski fakultet

Poslovna inteligencija i poslovna analitika

Upoznavanje studenata sa poslovnom inteligencijom kao računarskom podrškom za donošenje upravljačkih odluka. Akcenat je na teorijskim i konceptualnim osnovama poslovne inteligencije, kao…
Statistika Matematički / Mašinski fakultet

Statistika za automatsku analizu podataka

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz matematičke statistike.
Analiza velikih skupova podataka Univerzitet u Nišu

Analiza velikih skupova podataka

Upoznavanje sa konceptom velikih i kompleksnih skupova podataka: osnovnim karakteristikama, tehnologijama i neophodnoj infrastrukturi za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka. Poseban akcenat…
Nauka o podacima ETF / FON

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih…
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Ekskvizicija podataka Matematički / Mašinski fakultet

Ekskvizicija podataka

– Numerička i matematička osposobljenost za analizu svakog merenja. – Projektovanje i pisanje programa za analizu merenja. – Upoređivanje analize numeričke obrade…
Odabrana poglavlja iz nauke o podacima ETF / FON

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi…
Odabrane matematičke metode analize podataka ETF / FON

Odabrane matematičke metode analize podataka

Sticanje opštih znanja o matematičkim metodama analize podataka i mogućnostima njihove primene.
Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Analiza socijalnih mreža

Upoznavanje studenata sa analizom socijalnih mreža sa teorijskog, metodološkog i softverskog aspekta. Sagledavanje mogućih primena analize socijalnih mreža, od društvenih mreža na…