Oblast: Internet of Things

Internet stvari Univerzitet u Kragujevcu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja…
Kibernetsko fizički sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Kibernetsko fizički sistemi

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine u projektovanju i implementaciji kibernetsko fizičkih sistema kroz iskustvo u ko-dizajnu mehaničkog…
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Digitalni merni sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Digitalni merni sistemi

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti nove generacije metroloških sistema – digitalnih mernih sistema potrebnih za koncept digitalnog kvaliteta i planiranja…
Industrijski internet stvari i sajber bezbednost Matematički / Mašinski fakultet

Industrijski internet stvari i sajber bezbednost

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine neophodne za: – razvoj pouzdanog i bezbednog industrijskog interneta stvari, – projektovanje…
Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0 Matematički / Mašinski fakultet

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje značaja i praktičnu primenu principa i koncepata razvoja, testiranja i unapređenja interfejsa koji omogućavaju adekvatnu…
Napredne računarske mreže ETF / FON

Napredne računarske mreže

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji…
Napredno mobilno računarstvo ETF / FON

Napredno mobilno računarstvo

Steći znanje i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima u različitim sistemskim okruženjima sa ograničenim sistemskim…
Računarski interfejsi ETF / FON

Računarski interfejsi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima prenosa podataka koji se sreću kod računarskih sistema. Analiziraju se standardni interfejsi,…
Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari ETF / FON

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Upoznavanje sa senzorima i senzorskim sistemima neophodnim u dizajnu IoT rešenja za autoindustriju, procesnu industriju, nadzor, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju, monitoring vitalnih objekata,…
IoT mreže ETF / FON

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna…
Integrisani višeprocesorski sistemi ETF / FON

Integrisani višeprocesorski sistemi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja…