Programi

Master 4.0 studije omogućile su studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomažu studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu ETF / FON

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Detaljno upoznavanje sa optimizacionim algoritmima koji se najčešće koriste u inženjerskoj praksi. Uvođenje u koncepte rešavanja optimzacionih problema u situacijama od interesa…
Analiza velikog skupa podataka ETF / FON

Analiza velikog skupa podataka

Cilj predmeta je da studenti sagledaju karakteristike i rešenja savremenih izazova u oblasti skladištenja i analitičkog procesiranja velikih i kompleksnih strukturiranih i…
Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala Univerzitet u Nišu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…