Programi

Master 4.0 studije omogućile su studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomažu studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Softversko inženjerstvo Univerzitet u Kragujevcu

Softversko inženjerstvo

Upoznavanje sa metodama i tehnikama za razvoj softvera u svim fazama životnog ciklusa.
IT inovacije i preduzetništvo Univerzitet u Kragujevcu

IT inovacije i preduzetništvo

Predmet je koncipiran sa osnovnim ciljem da obezbedi obrazovanje studenata računarstva i informatike u oblasti osnova preduzetništva sa oba relevantna aspekta: 1)…
DATAFLOW računari i njihova primena Univerzitet u Kragujevcu

DATAFLOW računari i njihova primena

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim arhitekturama DataFlow računara i steknu neophodna znanja o DataFlow računarima potrebna za samostalna…
Duboko učenje Univerzitet u Kragujevcu

Duboko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje paradigme dubinskog učenja kao grane mašinskog učenja, koja se zasniva na predstavljanju podataka na visokom stepenu apstrakcije. Predmet…
Teorija informacija i kodovi na grafovima ETF / FON

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i…
Uvod u digitalnu obradu signala i slike Univerzitet u Nišu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena
Distribuirani računarski sistemi ETF / FON

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba…
Javne finansije Univerzitet u Nišu

Javne finansije

Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih finansija, sagledavanje značaja digitalizacije za efikasniju naplatu poreskih prihoda, ovladavanje veštinama tumačenja poreskih propisa i poreskih…
Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema Matematički / Mašinski fakultet

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Cilj je da studenti ostvare sposobnost za razvoj i implementaciju inteligentnih mobilnih robota sposobnih da realizuju radne zadatke u naprednom tehnološkom okruženju,…
Razvoj veb aplikacija Univerzitet u Nišu

Razvoj veb aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima web programiranja u jeziku JavaScrpt i elementima Node JS razvojnog okruženja.
Programiranje mobilnih aplikacija Univerzitet u Kragujevcu

Programiranje mobilnih aplikacija

Sticanje opštih znanja i posebnih veština za razumevanje koncepata mobilnog računarstva. Ovladavanje tehnologijama i alatkama za razvoj softverskih rešenja za mobilne uređaje…
Digitalni merni sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Digitalni merni sistemi

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti nove generacije metroloških sistema – digitalnih mernih sistema potrebnih za koncept digitalnog kvaliteta i planiranja…
Veb majning Univerzitet u Kragujevcu

Veb majning

U okviru ovog predmeta studenti treba da upoznaju specifičnosti analiѕe Web dokumenta i nestruktuiranih podataka. Takođe, studenti treba da se upoznaju sa…
Softverski alati za inteligentnu analizu teksta Univerzitet u Nišu

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti inteligentne obrade teksta i primene dostupnih softverksih alata u obradi teksta
IoT mreže ETF / FON

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna…
Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala Univerzitet u Nišu

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.
Kibernetsko fizički sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Kibernetsko fizički sistemi

Cilj ovog kursa je da studenti steknu znanja i veštine u projektovanju i implementaciji kibernetsko fizičkih sistema kroz iskustvo u ko-dizajnu mehaničkog…
Mašinsko učenje (2) Matematički / Mašinski fakultet

Mašinsko učenje

Upoznavanje sa osnovnim modelima i algoritmima mašinskog učenja, ključnim elementima njihovog dizajna i tehnikama evaluacije.