Oblast: Interakcija čovek-računar

Interakcija čovek-računar (2) Univerzitet u Kragujevcu

Interakcija čovek-računar

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove…
Projektovanje korisničkog doživljaja Univerzitet u Kragujevcu

Projektovanje korisničkog doživljaja

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara i projektovanje korisničkog doživljaja, kao i metode procene i tehnike koje se mogu koristiti tokom…
3D računarska grafika Univerzitet u Kragujevcu

3D računarska grafika

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Računarska grafika ETF / FON

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova…
Dizajn interaktivnih multimedija ETF / FON

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i…
Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara ETF / FON

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Razumevanje interakcije čovek-računar iz perspektive korisnika i razumevanje korisničkog iskustva sa posebnim osvrtom na kognitivne osobenosti (i ograničenja) korisnika. Upoznavanje sa kognitivnim…