Oblast: Security

Analiza socijalnih mreža ETF / FON

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje…
Zaštita računarskih sistema Univerzitet u Kragujevcu

Zaštita računarskih sistema

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema…
Kompresija i zaštita podataka Univerzitet u Nišu

Kompresija i zaštita podataka

Upoznavanje sa najvažnijim metodama za izvorno i zaštitno kodiranje, kao i sa osnovnim kriptografskim algoritmima i algoritmima za heširanje.
Kriptografija ETF / FON

Kriptografija

Upoznavanje studenata sa različitim aspektima informacione bezbednosti. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Obuka studenata za obavljanje poslova iz oblasti zaštite računarskih…
Sajber bezbednost ETF / FON

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da…
Analiza i reakcija na sajber incident ETF / FON

Analiza i reakcija na sajber incident

Upoznavanje sa metodologijama i tehnikama detekcije upada i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa konceptima mreže i umrežavanja, bezbedonosnim principima, metodologijama…