Oblast: Digitalna umetnost

Beograd

Karakter dizajn

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.
Beograd

Digitalna obrada zvuka i slike

Upoznavanje sa osnovnim konceptima obrade zvuka i slike, kao i sa tehnikama za programiranje obrade zvuka i slike na programskom jeziku Python.
Kragujevac

Elementi vizuelnog koncepta

Usvajanje znanja i veština vezanih za karakteristike i zahteve kreiranja vizuelnog koncepta u produkciji video igara. Upoznavanje sa dizajnom kreativnog koncepta, skica,…
Beograd

Stručna praksa 3 – Dizajn karaktera

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.