Oblast: Industrija 4.0

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa Matematički / Mašinski fakultet

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa

Cilj predmeta je da se studenti master akademskih studija upoznaju sa naprednim biološki inspirisanim tehnikama veštačke inteligencije i razviju sposobnost da te…
Upravljanje kvalitetom i rizikom u industriji 4.0 Matematički / Mašinski fakultet

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje i praktičnu primenu principa, koncepata, standarda i alata za upravljanje kvalitetom i rizikom u praksi…
Uvod u proizvodne sisteme Matematički / Mašinski fakultet

Uvod u proizvodne sisteme

Cilj predmeta je usvajanje osnovnih koncepata proizvodnih sistema i njihove automatizacije, primena kompjuterski integrisanih tehnologija i fleksibilnih tehnoloških sistema.
Digitalna fabrika i inteligentno održavanje Matematički / Mašinski fakultet

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Cilj kursa je da studenti shvate transformaciju načina na koji se proizvodi dizajniraju i proizvode putem digitalne proizvodnje i dizajna (DM&D) –…
Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi Matematički / Mašinski fakultet

Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Cilj predmeta je sticanje znanja za razvoj promenljive i rekonfigurabilne proizvodnje, kako bi se omogućila efikasna proizvodnja proizvoda prilagođenih kupcu uz visoku…