Oblast: Finansije i računovodstvo

Finansijska analiza Univerzitet u Nišu

Finansijska analiza

Sticanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja o finansijskim izveštajima i njihovoj analizi;
Javne finansije Univerzitet u Nišu

Javne finansije

Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih finansija, sagledavanje značaja digitalizacije za efikasniju naplatu poreskih prihoda, ovladavanje veštinama tumačenja poreskih propisa i poreskih…
Računovodstvo Univerzitet u Nišu

Računovodstvo

Sticanje znanja i veština iz oblasti finansijskog računovodstva, polazeći od osnove i principa sistema dvojnog knjigovodstva, uz računovodstveno obuhvatanje sredstava, obaveza, kapitala,…
Finansijske tehnologije ETF / FON

Finansijske tehnologije

Cilj predmeta je da polaznicima približi osnovne principe, metode, tehnike i postupke po kojima savremene finansijske tehnologije menjaju finansijski sistem zasnovan na…