Oblast: Cloud computing

Računarstvo u oblaku Univerzitet u Kragujevcu

Računarstvo u oblaku

Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije (SaaS), pruži znanje o…
Cloud infrastruktura i servisi ETF / FON

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i…
Primenjeno paralelno programiranje ETF / FON

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.
Razvoj aplikacija u Cloud okruženju ETF / FON

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.