Oblast: Bioinformatika

Bioinformatika (3) Univerzitet u Kragujevcu

Bioinformatika

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama bioinformatike. Sekvenciranje DNK, RNK i rad sa proteinskim strukturama.
Biološki inspirisano računarstvo Univerzitet u Kragujevcu

Biološki inspirisano računarstvo

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama biološkog računarstva, odabranim primerima primena evolutivnog računarstva i genetskim algoritmima.
Uvod u bioinformatiku Matematički / Mašinski fakultet

Uvod u bioinformatiku

Sticanje znanja o tipovima i izvorima podataka koji su na raspolaganju računarskoj biologiji, i matematičkim metodama i algoritmima koje se primenjuju u…
Bioinformatika (2) Univerzitet u Nišu

Bioinformatika

Upoznavanje sa protokom bioinformacija u prirodi i primenom računarskih nauka i informacione tehnologije u rasvetljavanju tih mehanizama. Klasifikacija, organizacija, predikcija i vizuelizacija…
Bioinformatika (1) ETF / FON

Bioinformatika

Upoznavanje sa ključnim konceptima i problemima u savremenoj bioinformatici i genomici. Sticanje znanja o računarskim metodama za obradu i analizu bioloških podataka…