PilotInnCities — uz podršku Evropske unije podržavamo uvođenje pametnih rešenja u gradove

PilotInnCities (Pilot-based Innovation Ecosystems for Smart Cities) je strateški projekat pod vođstvom Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike, u kom Inicijativa Digitalna Srbija učestvuje zajedno sa još 10 članova konzorcijuma iz šest zemalja Podunavskog regiona. Cilj projekta je jednostavan: podržati uvođenje inovativnih Smart City rešenja u praktični život gradova i opština i pokrenuti sistemske promene u ovom pravcu. Ova inicijativa dobila je grant od 1,98 miliona evra iz programa Interreg Danube za naredne dve godine.


Značaj gradova u kontekstu budućnosti čovečanstva i planete je veći nego što se na prvi pogled čini. Gradovi proizvode približno tri četvrtine svih emisija zagađujućih materija, imaju isti udeo i u trošenju energije i primarnih sirovina, predstavljaju centar većine privrednih aktivnosti i određuju kvalitet života tri četvrtine stanovnika Evropske unije koji žive u gradovima. 

Izazovi kao što su adaptacija na klimatske promene, transformacija energetike ili obezbeđivanje održive mobilnosti nemaju rešenje ako se aktivno ne bavimo transformacijom gradova. Za promenu statusa quo nisu potrebne samo inovacije u tehnologiji — u mnogim slučajevima inovacija ne nedostaje, već je potrebno kreirati procese njihovog uvođenja u praksu. To je posebno vidljivo za rešenja čija su ciljna grupa opštine u ranoj fazi razvoja, gde se nailazi na finansijske, administrativne i barijere u postojećem znanju barijere kod korisnika. Praksa pokazuje da ovo koči inovativne kompanije u dobijanju prvih referentnih projekata, a time i u širenju, od čega bi korist imali i gradovi i njihovi građani.

Odgovor konzorcijuma PilotInnCities na ove probleme je metoda agilnog pilotiranja. Agilno pilotiranje je finska metoda koja podrazumeva žive laboratorije (living lab), odnosno podršku malim inovativnim eksperimentima, gde je sa jedne strane pružalac rešenja (obično inovativna kompanija), a sa druge strane opština kao korisnik. U proces ulazi i treća strana, koja preuzima investicioni rizik i podržava saradnju iznosom koji nije veliki, ali je dovoljan da pokrene stvari i ukloni početnu tržišnu disfunkciju. Agilnost leži u tome što je ovo privremeni i obimom ograničen eksperiment sa značajno smanjenom birokratijom. 

Sam cilj je početna provera održivosti, praktične korisnosti i mogućnosti kreiranja poslovnog modela novog rešenja i širenje svesti o dobroj ili lošoj praksi. Ovim se otvara put ka skaliranju i sprečava da više subjekata nezavisno „izmišlja točak”. Tako agilni pilot postaje središte ekosistemske saradnje, gde eksperiment u živoj laboratoriji aktivno uključuje lokalnu zajednicu ali i ekspertizu i kapacitete najbližih univerziteta, inovacionih centara i drugih regionalnih i nacionalnih institucija. Akteri se tako uče timskom radu i sinergijskom spajanju svojih snaga, čime se u praksi ostvaruje ono što se u teoriji inovacionih ekosistema naziva četvorostruka spirala.

Tri faze projekta

1. Analiza Podunavlja

U prvoj godini (2024.) konzorcijum će mapirati stanje nacionalnih inovacionih ekosistema sa fokusom na ulogu akademske zajednice, privrede, javne uprave i civilnog sektora. Glavni rezultat će biti analiza koja će, iz ugla četvorostruke spirale, proceniti potencijal za sistemski razvoj pametnih gradova (Smart Cities) u Podunavlju i oceniti sličnosti i razlike među pojedinim zemljama. 

2. Podunavske zemlje nisu Finska

Podunavske zemlje nisu Finska i zato je ključni zadatak prilagoditi agilno pilotiranje specifičnim uslovima regiona. Konzorcijum će razviti metodologiju, koju će u drugoj godini (2025) testirati na prvim agilnim pilotima. U Češkoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj realizovaće se najmanje 22 pilota, pri čemu jedan agilni pilot može biti podržan iznosom do 20.000 evra. Ulaznica za pilotiranje je učešće u otvorenom konkursu, za koji inovativne kompanije mogu da prijave svoja rešenja – najbolje zajedno sa opštinom spremnom da postane živa laboratorija za pilot eksperiment.

3. Recept za dugovečnost

Sistemsku podršku inovacijama i konkurentnosti nije moguće graditi na jednokratnim projektima sufinansiranim od strane Evropske unije. Zato PilotInnCities cilja na kreiranje praktičnog vodiča za dugoročnu, programsku podršku agilnom pilotiranju iz nacionalnih i regionalnih budžeta. Njegova osnova će biti univerzalna metodologija koja je prilagođena na osnovu prvog talasa pilot eksperimenata, i akcioni plan, koji će nacionalnim i regionalnim organima preporučiti korake za uspostavljanje efikasnog sistema podrške. Glavni argument za usvajanje agilnog pilotiranja od strane javne uprave je dosledna orijentacija prema Pareto principu: radi se o aktivnosti koja zahteva vrlo niske investicije, ali nudi višestruko pozitivan uticaj sa potencijalom da transformiše čitavo inovaciono okruženje.

Više informacija o projektu možete pronaći na sajtu www.interreg-danube.eu/projects/pilotinncities