Saradnja

UKLJUČITE SE U NAŠ RAD

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je otvorena za saradnju sa kompanijama, organizacijama i pojedincima koje dele našu viziju i koje svojim kapacitetima značajno mogu da doprinesu ostvarenju ciljeva kojima težimo. Uključiti se u Inicijativu „Digitalna Srbija“ znači omogućiti pristup mreži izuzetno uspešnih igrača okupljenih oko velikog i ambicioznog cilja – digitalne transformacije naše zemlje. Otvoreni smo za razgovor sa kompanijama i organizacijama o različitim oblicima saradnje definisanim kroz status člana, partnera ili prijatelja naše organizacije.

Član

Ovo je najsveobuhvatniji oblik učešća u našem radu. Podrazumeva pružanje podrške u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti koje zajednički definišemo. Svi članovi ulažu svoju stručnost, iskustvo, resurse, posvećenost visokog menadžmenta i operativnih timova. Predstavnici članova su aktivni u svim sferama našeg delovanja i imaju pravo učešća u upravnim telima organizacije. Članstvo podrazumeva plaćanje punog iznosa godišnje članarine.

Partner

Kompanije i organizacije koje raspolažu stručnim znanjima koja se tiču određenog segmenta našeg rada se najbolje pronalaze u ovom obliku saradnje. Pridruživanje našem timu znači razmenu iskustava, udruživanje snaga i pokretanje promena na koje ćemo svi biti ponosni. S druge strane, poznavanje jedne oblasti našeg delovanja koje partner donosi celoj organizaciji daje ogromnu snagu. Partnerstvo podrazumeva plaćanje delimičnog iznosa finansijske nadoknade na godišnjem nivou.

Prijatelj

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je otvorena i za saradnju na pojedinačnim aktivnostima koje čine važne korake u digitalnoj transformaciji našeg društva. Želimo da sarađujemo sa pojedincima, organizacijama i kompanijama koje vide prednost u pokretanju programa kroz koje ćemo zajedno moći da menjamo Srbiju. Od prijatelja ne očekujemo finansijsku podršku, već aktivni doprinos našim aktivnostima kroz stručnost i postojeće kapacitete.

Javite nam se

Ako u priči o Inicijativi Digitalna Srbija prepoznajete svoje i ciljeve svoje organizacije i smatrate da značajno možete da nam pomognete da ostvarimo svoju viziju, javite nam se da bismo razgovarali o mogućoj saradnji.