Kompanije i organizacije koje okupljamo

UPOZNAJTE NAŠE ČLANOVE

Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su naši osnivači, danas okupljamo preko 30 organizacija i kompanija-članova iz svih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. Članovi ne ulažu u naš rad samo kompanijske resurse, znanje i iskustvo, već i ličnu motivaciju svojih lidera i njihovu mrežu kontakata.