Kompanije i organizacije koje okupljamo

UPOZNAJTE NAŠE ČLANOVE

Među našim članovima su kompanije i organizacije koje u rad Inicijative „Digitalna Srbija“ ne ulažu samo svoje resurse, znanje i iskustvo, već i ličnu motivaciju svojih lidera i njihovu mrežu kontakata. U narednom periodu želimo da nastavimo da rastemo pametno, imajući u vidu svoju viziju, potrebu da digitalnu transformaciju društva sagledamo u celosti i ovom važnom procesu pristupimo na najstručniji način.