Osnovana Grupa za obrazovanje za udruženu podršku školama i učenicima

Udružili smo se sa Centrom za promociju nauke, Dostignućima mladih u Srbiji i Nordeus fondacijom kako bi zajedno gradili sistem podrške obrazovanju.


Potpisivanjem memoranduma o saradnji sa ove tri organizacije osnivali smo tim pod neformalnim nazivom — Grupa za obrazovanje, kako bi zajedno podržali razvoj, pre svega srednjoškolskog, obrazovanja u Srbiji. Jedan od ključnih ciljeva je decentralizacija znanja i podrške obrazovanju, promocija nauke, tehnologije, kreativnih industrija i preduzetnišva, kao i razvoj inovativnog društva znanja.

Pristup Grupe za obrazovanje zasniva se na STEAME osnovi (science, technology, arts, math, entrepreneurship), koji u svetu duže vremena predstavlja glavni pravac u kom se obrazovanje razvija jer pomaže deci da na sveobuhvatan način razumeju svet oko sebe, prateći svoje talente i interesovanja u savremenom kontekstu. Na ovaj način razvijena društva jačaju svoj kapacitet za uspeh u 21. veku. 

Buduće aktivnosti grupe će se mahom dešavati u srednjim školama širom Srbije, u prostorima posebno osmišljenim za multidisciplinarni rad otvorenim za sve đake, nastavnike i profesore. Kako bi se savremena primenjena znanja što efikasnije ulivala u učionice, od suštinske važnosti je i povezivanje obrazovanja i privrede, kroz povezivanje i saradnju sa stručnjacima i lokalnom zajednicom i stvaranjem prostora za razumevanje karijernih mogućnosti u STEAME oblastima. 

Udruživanjem sa organizacijama čije oblasti delovanja su komplementarne sa našim, želimo da pružimo podršku školama i profesorima širom zemlje, stvarajući ambijent da se u sistem podrške uključe i druge organizacije i pojedinci.