Na naš zahtev, Vlada Srbije podelila je nacrt najavljenih izmena Zakona o porezu na dohodak građana

Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Vojvođanski IKT klaster obratile su se danas Vladi Srbije sa molbom da podeli nacrt izmenjenih članova Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi na najavljeni Test samostalnosti i najavljene poreske olakšice jer smatramo da je u interesu IT sektora da u što kraćem roku što više detalja bude dostupno javnosti zarad lakšeg razumevanja najavljenih izmena.

Vlada Srbije podelila je sa nama prečišćen nacrt mere u kome je velikim slovima istaknut predloženi novi tekst koji definiše osnovna načela predloženih izmena. Napominjemo da je reč o nacrtu koji još uvek nije prošao nikakvu formalnu proceduru, pa su samim tim moguće izmene do usaglašavanja Zakona u Narodnoj skupštini.

Podsetimo, suočeni sa činjenicom da će, pored drugih grana industrije, uvođenje Testa samostalnosti preduzetnika od sledeće godine uticati i na IT sektor, Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Vojvođanski IKT klaster su se odazvali pozivu Vlade Srbije da daju svoje mišljenje u vezi sa planiranim merama. Ove dve organizacije su u konsultativnom procesu učestvovale u izradi predloga dodatnih podsticajnih mera koje će sprečiti nagle i, naročito za manje IT kompanije, finansijski negativne efekte izazvane uvođenjem Testa samostalnosti, te olakšati prelazak na novi sistem.