Milo Tomašević, dekan ETF: Saradnja sa privredom je od nemerljivog značaja za fakultete

Prof. dr Milo Tomašević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu govori o važnosti saradnje između univerziteta i privrede i daje detalje o tome kako će izgledati Master 4.0 program koji je ETF kreirao u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka.