Odgovori na vaša pitanja o IT odeljenjima

Nakon vebinara namenjenog osmacima koji se spremaju za prijemni ispit za upis u specijalizovana IT odeljenja, koji je u utorak, 29. maja vodila Katarina Aleksić, prikupili smo odgovore na pitanja koja nismo stigli da pokrijemo tokom samog vebinara. Snimak vebinara i dalje možete da pogledate na našoj Facebook strani.


Gde se nalazi šifra u đačkoj knjižici koja nam je potrebna?

Đačku knjižicu (u koju je zalepljena vaša slika) treba da odnesete razrednom starešini ili sekretaru škole. Oni će, ispod slike, upisati vašu šifru (dobili su je od Ministarstva prosvete) i overiti knjižicu. Đačku knjižicu morate da ponesete na polaganje prijemnog, kao i na polaganje završnog ispita.


Kako se računaju ukupni poeni na konačnim rang listama?

U Pravilniku o upisu u srednju školu (dostupnom na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) stoji:

Član 2.

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

 1. uspeha na završnom ispitu,
 2. opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole,
 3. rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

 1. uspeha na završnom ispitu,
 2. opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
 3. uspeha na prijemnom ispitu,
 4. rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Kandidati koji se upisuju u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti, treba da ispune uslove propisane st. 1. ili 2. ovog člana, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti propisanih ovim pravilnikom.

Član 34.

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva. Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

 1. za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);
 2. za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);
 3. za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.


Ako se prijavimo za jednu školu, da li možemo da se upišemo u drugu ili je prijava za svaku školu posebna?

U listi želja navodite 20 smerova / škola u kojima želite da nastavite školovanje. Dakle, ne prijavljujete se samo za jednu, već za 20 smerova / škola.


Gde će biti objavljeni rezultati prijemnog ispita?

Rezultati će biti objavljeni u gimnaziji u kojoj polažete prijemni ispit.


Da li je moguće prebacivanje iz jednog grada u drugi?

Prilikom popunjavanja liste želja navodite škole i gradove u kojima želite da nastavite školovanje.


Da li su konačne rang liste na nivou grada ili Republike?

Konačne rang liste formiraju se na nivou Republike. To znači da, prilikom popunjavanja liste želja, možete da konkurišete za bilo koje odeljenje, u bilo kom gradu.


Ukoliko polažemo prijemni u jednoj gimnaziji i ne budemo među prvih 20 na listi, da li možemo da upišemo specijalizovano odeljenje u nekoj drugoj gimnaziji u kojoj nisu popunjena sva mesta?

Da! Prilikom popunjavanja liste želja navedite sve gimnazije u kojima želite da nastavite školovanje (ne zaboravite da procenite da li imate dovoljan broj bodova).


Ukoliko ne upišemo specijalizovano IT odeljenje, a položimo prijemni ispit, da li možemo da upišemo ostale smerove u toj gimnaziji?

Naravno! Potrebno je da pažljivo popunite listu želja i navedete sve smerove koje želite, odnosno za koje procenjujete da ćete imati potreban broj bodova.


Da li će biti više od jednog specijalizovanog odeljenja u gimnazijama?

Samo gimnazije u Novom Sadu (Jovina gimnazija), Nišu (Gimnazija Bora Stanković) i Kragujevcu (Prva kragujevačka gimnazija) imaće po dva IT odeljenja. Ostale gimnazije formiraće po jedno IT odeljenje.


Kada pišemo listu želja?

Listu želja pišete u svojoj osnovnoj školi 29. i/ili 30. juna 2018. od 9.00 do 15.00 sati. Kalendar upisa možete da pogledate ovde.


Gde se mogu naći zadaci i rešenja probnog prijemnog ispita?

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Da li postoji specijalizovano IT odeljenje u Petoj beogradskoj gimnaziji?

Ne. Spisak gimnazija je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Gde i kada će biti objavljen raspored polaganja prijemnog ispita?

Prijemni ispit se polaže u nedelju, 3. juna 2018. od 10.00 do 12.00 sati. Ministarstvo prosvete objavilo je spisak gimnazija u kojima će biti organizovan ispit:

 1. Prva beogradska gimnazija za grad Beograd
 2. Zemunska gimnazija (rezerva, ako kapaciteti Prve beogradske budu nedovoljni)
 3. Gimnazija „Svetozar Marković“ u Subotici za Zapadnobački i Severnobački okrug
 4. Zrenjaninska gimnazija za Severnobanatski, Srednjebanatski i Južnobanatski okrug+Kikinda+Bečej
 5. Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu za Južnobački i Sremski okrug
 6. Šabačka gimnazija za Mačvanski i Kolubarski okrug
 7. Užička gimnazija za Zlatiborski i Moravički okrug + Bajina Bašta
 8. Gimnazija u Kraljevu za Raški okrug + Kosovska Mitrovica
 9. Gimnazija u Kruševcu za Rasinski okrug
 10. Gimnazija u Leskovcu za Pčinjski i Jablanički okrug
 11. Gimnazija „Bora Stanković“ u Nišu za Nišavski, Pirotski i Toplički okrug
 12. Prva kragujevačka gimnazija za Šumadijski i Pomoravski okrug
 13. Gimnazija u Smederevu za Braničevski i Podunavski okrug + Kovin
 14. Gimnazija u Zaječaru za Zaječarski i Borski okrug

Da li postoji i gde se nalazi plan i programa rada specijalizovanih IT odeljenja? Gde možemo da vidimo spisak predmeta i broj časova?

Posetite sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Da li ima negativnih poena na prijemnom?

Ne.


Koji je minimalni broj poena koji je potreban da bi se prijemni položio?

Minimalni broj bodova je 120.


Da li postoji zvanična zbirka za pripremu prijemnog ispita za specijalizovana IT odeljenja?

Ne. Dovoljno je da koristite zbirku zadataka za pripremanje završnog ispita (vežbajte zadatke srednjeg i naprednog nivoa).


Da li imamo prava da ispravljamo odgovore? Da li će precrtani odgovori biti priznati?

Precrtani odgovori neće biti priznati.


Da li se priznaju zadaci samo sa rešenjem bez postupka?

Ne. U zadacima gde je navedeno da je prikaz postupka obavezan, on to i jeste.


Da li i postupak i rezultat moraju da budu napisani hemijskom ili samo rezultat?

I postupak i rezultat moraju biti napisani hemijskom olovkom. Zadatke prvo rešite grafitnom olovkom, a zatim pređite hemijskom. Trudite se da uredno i jasno pišete.


Da li možemo da koristimo prazni papir tokom prijemnog ispita?

Možete da koristite samo pribor koji je naveden na početnoj stranici testa. Ako na njoj ne stoji prazan papir, nemojte da ga koristite.


Da li je dozvoljeno korišćenje kalkulatora tokom prijemnog ispita?

Dozvoljeno je korišćenje kalkulatora sa osnovnim računskim operacijama (svi drugi kalkulatori nisu dozvoljeni za korišćenje). Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smo dobili potvrdu da to znači da nije dozvoljena upotreba kalkulatora sa funkcijama  ili %. Ne može se koristiti kalkulator na mobilnom telefonu.


Kako se rešava zadatak 10. sa probnog testa?