Oblast: Marketing

Marketing Univerzitet u Nišu

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u…
Marketing i prodaja u digitalnom okruženju ETF / FON

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije.…
Internet marketing i društveni mediji ETF / FON

Internet marketing i društveni mediji

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, poslovnim modelima nastupa na Internetu, da savladaju tehnike izrade Internet marketinga…