Oblast: Etika

Pravni i etički aspekti poslovanja ETF / FON

Pravni i etički aspekti poslovanja

Upoznavanje studenata sa pravnim i etičkim aspektima poslovanja. Cilj predmeta je razumevanje pravnih i etičkih koncepata koji su sastavni deo menadžmenta, organizacije…
Profesionalni i etički aspekti računarstva ETF / FON

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i…