Master 4.0 — kreativne industrije: Uskoro dva nova master programa na državnim fakultetima u Beogradu i Kragujevcu

Na našu inicijativu, početkom marta Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je Javni poziv za izbor multidisciplinarnih master studijskih programa koji će povezati tehničke i prirodno-matematičke sa umetničkim fakultetima, kao i sa kompanijama koje posluju na tržištu kreativnih industrija. Te programe nazvali smo Master 4.0 — kreativne industrije. 

Rezultati poziva objavljeni su danas, a nosioci dva programa koji će, odlukom komisije, dobiti sredstva za realizaciju su beogradski Univerzitet umetnosti u saradnji sa Matematičkim fakultetom, odnosno fakulteti Univerziteta u Kragujevcu.


Nakon uspešno sprovedenog poziva od prošle godine, koji je bio usmeren na spajanje tehničkih i biznis znanja i na univerzitete u Beogradu, Kragujevcu i Nišu doveo četiri nova master programa, doneli smo odluku da ponovo upotrebimo Master 4.0 koncept. Ovog puta za povezivanje sveta tehnologije i umetnosti. Zamisao je bila da se na taj način na master studijama obrazuje kadar za sektor kreativnih industrija.

Poziv Ministarstva prosvete bio je upućen univerzitetima i fakultetima iz cele zemlje. To je rezultovalo smerovima Umetnost i dizajn video-igara u Beogradu i Razvoj kompjuterskih igara u Kragujevcu. Ovi programi okupili su dvanaest visokoškolskih ustanova sa tri državna univerziteta i osam softverskih kompanija. Takođe, pored profesora sa domaćih fakulteta, na oba master programa predviđeno je angažovanje predavača kako sa stranih univerziteta, tako i iz privrede. 

Programi koje sada čeka proces akreditacije sadržaće predmete iz oblasti digitalne umetnosti, narativnih tehnika, razvoja igara, filma i animacije i računarstva. Osim njih, studenti će biti u prilici da biraju predmete iz sfere osnovnog i naprednog programiranja, muzike i zvuka, marketinga u digitalnom okruženju… 

Oba mastera podrazumevaju obaveznu stručnu praksu od najmanje osam nedelja u nekoj od kompanija iz oblasti kreativnih industrija. Predviđen je upis najmanje dve generacije, a Ministarstvo prostvete je najavilo da će svake godine 30 od 70 studentskih mesta na programima finansirati iz budžeta. Školovanje do deset studenata u narednoj školskoj godini će stipendirati i Inicijativa „Digitalna Srbija“, bez obaveze prakse ili zaposlenja u kompanijama koje okuplja naša organizacija.

Uz Master 4.0 programe koji traju tri semestra, univerziteti su predložili i kratke studijske programe iz sfere kreativnih industrija. Detaljnije o rezultatima konkursa možete naći na sajtu Ministarstva prosvete.