Raspisan Javni poziv za izbor Master 4.0 programa u oblasti kreativnih industrija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je danas Javni poziv za izbor multidisciplinarnih master studijskih programa koji će povezati tehničke i prirodno-matematičke sa umetničkim fakultetima, kao i sa kompanijama koje posluju na tržištu kreativnih industrija.

Tim povodom, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor naše organizacije Nebojša Đurđević potpisali su sporazum kojim je dogovorena saradnja na realizaciji Javnog poziva i pozvali visokoškolske ustanove da se u narednih mesec i po dana jave na ovaj konkurs sa svojim predlozima programa.


Ministar je rekao da je nakon uspeha prošlogodišnjeg Mastera 4.0 koji je doveo do saradnje više od deset državnih fakulteta i omogućio razvoj četiri studijska programa na tri univerziteta, fokus ovogodišnjeg Javnog poziva na povezivanju sveta tehnologije i sveta umetnosti.

Kako je naglasio, kreativne industrije su grana privrede koja je jedan od prioriteta Vlade Srbije i koja je u nedavno objavljenoj Strategiji pametne specijalizacije definisana kao jedan od četiri ključna prioriteta za brži ekonomski razvoj naše zemlje.

„Kako bi se stvorili uslovi za dalji rast kreativnih industrija, grane privrede koju Vlada Srbije prepoznaje kao strateški prioritet, očekuje se da jedan ili više izabranih Master 4.0 programa povećaju broj i kvalitet kadra spremnog za poslovanje na globalnom digitalnom tržištu“, naveo je ministar i dodao da je program uključen u ovogodišnji Plan rada Saveta za inovaciono preduzetništvo i IT.

Direktor naše organizacije Nebojša Đurđević naglasio je da je oganizacija Startup Genome iz San Franciska u svom globalnom izveštaju za 2019. godinu prvi put analizirala i jedan startap ekosistem iz Srbije te, pored blokčejna, izdvojila gejming, kreativnu industriju posvećenu razvoju video-igara, kao jedan od domaćih sektora digitalne ekonomije sa najvećom snagom za dalji razvoj.

Javnim pozivom „Master 4.0 — Kreativne industrije“ određeno je da prijavljeni programi moraju da obuhvate obavezne predmete iz najmanje tri od šest definisanih oblasti (digitalna umetnost, narativne tehnike, razvoj igara, film i animacija, interaktivno računarstvo, poslovne veštine), kao i izborne predmete iz bar dve od četiri oblasti (muzika i zvuk, marketing u digitalnom okruženju, osnove programiranja, napredno programiranje). Fakulteti i univerziteti su pozvani da sami utvrde obavezne i izborne predmete na osnovu konkursom definisanih parametara, ali i u skladu sa svojim poljem i temama koje smatraju relevantnim za celokupni program.

Predviđeno je da master program traje tri semestra, dok će prijavljene visokoškolske institucije morati da predlože i najmanje jedan kratki studijski program iz navedenih oblasti.
Javni poziv je otvoren za sve državne univerzitete ili fakultete koji već imaju studijske programe iz oblasti računarstva, IT, menadžmenta, organizacionih nauka i umetnosti, dok privatne visokoškolske ustanove mogu da se prijave u zajedničkoj prijavi sa državnom institucijom kao nosiocem programa.

Pored analize relevantnosti sadržaja predloženih predmeta i stručnih kompetencija nastavnika, kriterijumima konkursa data je prednost programima iza kojih stoji veći broj fakulteta, kao i onima koji predviđaju angažovanje predavača sa stranih univerziteta i iz privrede. Uslovi konkursa koje su definisali predstavnici Saveta za kreativne industrije predsednice Vlade Srbije i nacionalne platforme „Srbija stvara“, Asocijacije industrije video-igara Srbije i Inicijative „Digitalna Srbija“, nalažu i da program obavezno sadrži stručnu praksu i praktičan rad u trajanju od najmanje osam nedelja kod kompanija koje posluju u oblasti kreativnih industrija.
Vlada Republike Srbije finansiraće proces akreditacije i sredstva za naknade studenata na studentskoj praksi u iznosu od 11 miliona dinara za do dva studijska programa koje bude izabrala komisija sastavljena od predstavnika državnih institucija, privrede i visokoškolskih ustanova iz inostranstva.

Ministarstvo prosvete obezbediće 15 budžetskih, od ukupno 35 studentskih mesta na programu. Inicijativa „Digitalna Srbija“ će u školskoj 2020/2021. godini stipendirati do deset studenata, bez obaveze prakse ili zaposlenja u kompanijama koje okuplja naša organizacija.

Visokoškolske institucije čiji programi budu izabrani na konkursu biće u obavezi da omoguće upis najmanje dve genaracije studenata, počev od školske 2020/2021. godine.

Javni poziv biće otvoren 45 dana, a zainteresovane visokoškolske ustanove mogu da se prijave elektronskim putem na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.